Close

Zarządzanie informacjami

We właściwy sposób

Skutecznie zarządzamy informacjami o zasobach w taki sposób, aby wydłużyć czas sprawności środowiska produkcyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i umożliwieniu efektywnego planowania konserwacji, napraw i przeglądów.

Doradztwo

Odpowiednio zdefiniowana strategia wobec treści jest ważną częścią ogólnej strategii biznesowej, ponieważ informacje o produkcie stanowią jego ważną część.

Dowiedz się więcej

Konwersja

Etteplan służy pomocą przy konwersji tysięcy stron do dowolnego formatu: uporządkowanego lub nieuporządkowanego, papierowego lub cyfrowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Related content

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development