Close

XML i Zasada pojedynczego źródła informacji

Zoptymalizuj ponowne wykorzystanie treści i korzystaj z różnych formatów publikacji w dowolnym języku.

Podczas tworzenia dokumentacji technicznej, Etteplan wykorzystuje zasadę pojedynczego źródła informacji (ang. Single Source Publishing). Pozwala ona wykorzystywać te same treści źródłowe w obrębie różnych formatów, takich jak PDF czy HTML. Innymi słowy, wystarczy raz stworzyć daną treść, aby następnie używać jej ponownie w dowolnej liczbie publikacji.

W ten sposób, można zaoszczędzić czas poświęcany na edycję, a także ograniczyć występowanie błędów, gdyż poprawki wprowadzane są wyłącznie w pliku źródłowym. Użytkownik zyskuje korzyści w postaci spójnych treści, a dzięki skróceniu tekstów zmniejsza się zapotrzebowanie na tłumaczenie. Gdy zestawimy to z uproszczonym, technicznym językiem angielskim, zmniejszą się koszty tłumaczenia i zwiększy komfort użytkowania, gdyż normy jakości pozwalają kontrolować tekst źródłowy (w języku angielskim).

Pojedyncze źródło informacji

Zasada pojedynczego źródła informacji zapewnia użytkownikom końcowym interaktywne treści z poziomu urządzeń mobilnych. W ten sposób wyszukiwanie informacji i wskazówek dotyczących działania produktu bądź usuwania usterek staje się znacznie prostsze. Pozwala to poprawić komfort użytkowania oraz znacząco ograniczyć czas przestojów.

Wykorzystanie tej metody jest możliwe, jeżeli do tworzenia i nadzorowania treści stosuje się format XML. Firma Etteplan pomaga spełnić wymogi wszystkich norm i specyfikacji branżowych (np. DITA czy S1000D) dotyczących publikacji technicznych.

Related content

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development