Close

Badania laboratoryjne

Obowiązkowe badania kompatybilności elektromagnetycznej wszystkich urządzeń elektronicznych

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (ang. electromagnetic compatibility, EMC) pozwalają zadbać o zgodność produktów elektronicznych z oficjalnymi wymaganiami. Kompleksowe testy emisji zakłóceń i odporności na zakłócenia są stosowane, aby zapewnić, że produkt będzie działał bez problemów w rozmaitych warunkach domowych i przemysłowych.

Akredytowane badania kompatybilności elektromagnetycznej

Firma Espotel Oy, która należy do Grupy Etteplan, dysponuje komercyjnym laboratorium prowadzącym badania EMC (numer akredytacji: T298) zgodne z normą SFS-EN ISO/IEC 17025:2005. Dzięki temu, możemy zaoferować klientom usługi spełniające wszelkie obowiązujące standardy. Z zakresem akredytacji firmy Espotel Oy, można zapoznać się na stronie internetowej FINAS pod następującym adresem: 
https://www.finas.fi/sites/en/operators/Pages/default.aspx#k=T298 W Finlandii znajduje się tylko kilka akredytowanych, komercyjnych laboratoriów zajmujących się badaniem kompatybilności elektromagnetycznej.

T298_cmyk.jpg

Badania kompatybilności elektromagnetycznej i radiowej

Firma Etteplan zapewnia pełną obsługę na etapie prac rozwojowych oraz ustandaryzowane badania EMC i RF. Dzięki temu, jesteśmy w stanie znacząco przyspieszyć proces tworzenia produktów naszych klientów.

Rozwiążemy wszelkie problemy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną i radiową, dzięki naszej specjalistycznej wiedzy oraz zautomatyzowanym urządzeniom pomiarowym i środowiskom testowym. Dostarczamy szybkie i efektywne usługi.

Oferujemy również usługi doradztwa „pod klucz” związane z certyfikacją i usługi zatwierdzania produktów.

Różnorodność gwarantuje jakość

Jako przedsiębiorstwo inżynieryjne i badawcze, znamy zagrożenia towarzyszące procesom produkcji, montażu i badań końcowych. Możemy uwzględnić je zarówno na etapie testowania projektu, jak i w ramach analizy awaryjności.

W zależności od zadań powierzanych nam przez klientów, przeprowadzamy również analizy wyników badań. Na ich podstawie, naszym  klientom jest łatwiej podejmować decyzje i nadawać priorytet wymaganym usprawnieniom. Siła firmy Etteplan oparta jest na kompleksowej wiedzy z zakresu technologii obejmującej rozmaite branże.

Oferujemy również usługi doradztwa „pod klucz” związane z certyfikacją i usługi zatwierdzania produktów

Nasza wiedza fachowa polega między innymi na określaniu i skupieniu się na elementach, które mogą być zagrożeniem dla niezawodności produktów. Przeprowadzamy badania i testy , skupiając się na tych elementach.

Oferowane przez nas analizy awaryjności oparte są na dokładnym zrozumieniu mechanizmów występowania usterek, co pozwala nam na zdefiniowanie zakresu testów, które musza być wykonane dla projektowanego urządzenia.

Różnorodność gwarantuje jakość

Jako przedsiębiorstwo inżynieryjne i badawcze, znamy zagrożenia towarzyszące procesom produkcji, montażu i badań końcowych. Możemy uwzględnić je zarówno na etapie testowania projektu, jak i w ramach analizy awaryjności.

W zależności od zadań powierzanych nam przez klientów, przeprowadzamy również analizy wyników badań. Na ich podstawie, naszym  klientom jest łatwiej podejmować decyzje i nadawać priorytet wymaganym usprawnieniom. Siła firmy Etteplan oparta jest na kompleksowej wiedzy z zakresu technologii obejmującej rozmaite branże.

 

Related content

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development