Close

Testy R & D i walidacja

Powszechnie uważa się, że 80% wad produktów powstaje w trakcie ich opracowywania, natomiast 20% w czasie produkcji. Sprawia to, że możliwość testowania i samo testowanie produktów, staje się niezwykle istotne już na etapie tworzenia. Automatyczne testy wykonywane podczas opracowywania produktu, przyspieszają proces i zapewniają lepszą jakość. Ponadto sprawiają, że artykuł jest lepiej przygotowany do produkcji.

Skuteczne testowanie na etapie opracowywania

Niemal połowa czasu poświęcanego na opracowywanie produktów służy sprawdzeniu, czy urządzenie działa we właściwy sposób i spełnia określone wymagania techniczne. Jest to ważny etap, który dodatkowo jest uzasadniony z punktu widzenia finansowego: im później podczas tworzenia produktu znalezione zostaną wady, tym większe koszty będzie musiała ponieść firma. Warto wspomnieć też o pogorszeniu reputacji w przypadku gdy wada pojawi się dopiero po tym, jak produkt trafi do rąk klienta końcowego.

Usługi dla małych i dużych przedsiębiorstw

 

Zazwyczaj naszymi klientami są małe lub średnie firmy, czy też start-upy, w których proces opracowywania produktów nie nadąża za rozwojem przedsiębiorstwa. Może też się zdarzyć, że testy artykułów trwają zbyt długo i nie trafiają do produkcji na tyle szybko, by przynosić zyski. Oferowana przez firmę Etteplan usługa, polega na ocenie procesów testowania i tworzenia oprogramowania, zidentyfikowaniu "wąskich gardeł" i zaproponowaniu środków naprawczych.

Wśród naszych klientów są też duże firmy z bardzo rozwiniętymi procesami, które potrzebują pomocy w niektórych aspektach opracowywania produktów. Oferujemy zarówno specjalistyczną wiedzę w zakresie oprogramowania i sprzętu systemów wbudowanych, jak i fachową wiedzę na temat produkcji. Ponadto dokładnie znamy wszystkie etapy projektów tworzenia produktów.

Nasze kompetencje obejmują następujące elementy:

  •  Automatyzacja badań
  •  Stała integracja
  •  Ciągłość dostaw
  •  DevOps
  •  Jenkins
  •  Robot Framework
  •  Badanie właściwości cieplnych
  •  Badanie zgodności elektromagnetycznej
  •  Zapewnianie jakości

 

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development