Close

Inżynieria & zarządzanie projektami

Wartość firmy Etteplan jako partnera oferującego usługi inżynierii i zarządzania projektami opiera się na umiejętności stosowania wiedzy z rozmaitych dziedzin. Nasi eksperci – jako prekursorzy tworzenia metod inżynieryjnych – pracują w ramach „sieci wiedzy”, aktywnie opracowując najlepsze praktyki i rozwiązania zwiększające wartość produktów i procesów klientów.

Usługi zarządzania projektami

Nasze sprawdzone metody zarządzania projektami pomagają sprostać terminom i ograniczeniom budżetowym, a także radzić sobie z ryzykiem projektowym.

 Firma Etteplan oferuje kilka modeli współpracy:

 • Kompleksowe usługi zarządzania projektami w ramach realizacji projektu.
 • Wysoce wykwalifikowany kierownik projektów oddelegowany do zarządzania projektem klienta.
 • Ekspert oddelegowany do opracowania procesu i modelu zarządzania projektem klienta.
 • Usługi szkoleń dostosowane do określonych potrzeb klienta.

Opracowywanie metod i procesów

Nasi eksperci dysponują obszerną wiedzą branżową potrzebną do usprawnienia rozwoju produktów klienta i procesów realizacji zamówień w celu spełnienia celów biznesowych. Nasze usługi obejmują:

 • Opracowywanie i modelowanie procesów inżynieryjnych klienta.
 • Opracowywanie metod (np. konsultacje przy wdrażaniu metod modelowania trójwymiarowego).
 • Usługi szkoleń z obsługi nowych narzędzi i metod (np. systemów CAD/PDM/PLM).

Usługi zarządzania cyklem życia produktów (PLCM)

Nasze usługi doradztwa w zakresie zarządzania cyklem życia produktów obejmują m.in.:

 • Zintegrowane wsparcie logistyczne (ang. Integrated Logistics Support, ILS)
 • Wdrożenie, użytkowanie i utrzymanie systemów zarządzania danymi produktu (ang. Product Data Management, PDM) i zarządzania cyklem życia produktu (ang. Product Life Cycle Management, PLM)
 • Analizę inżynieryjną na potrzeby konserwacji zapobiegawczej i niezawodności produktów

Tworzenie globalnego procesu inżynieryjnego

 • Firma Etteplan pomaga klientom określić prace inżynieryjne, które zazwyczaj wykonywane są wewnątrz firmy, a także zlecić ich obsługę.

Inne usługi:

 • Rozwój systemów zarządzania jakością i środowiskiem klientów zgodnie z normami ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001.
 • Ocena procesu opracowywania produktów lub procesu realizacji zamówień klienta w celu udokumentowania aktualnego stanu i potencjalnych obszarów poprawy.

Related content

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development