Close

Managed services

Czas skupić się na tym,
w czym radzisz sobie najlepiej.

Badania pokazują, że inżynierowie spędzają 30% czasu na rozwiązywaniu problemów, z którymi już wcześniej sobie poradzono. Zajmują się powtarzającymi się projektami konstrukcyjnymi czy sporządzaniem dokumentacji technicznej. Czas ten można lepiej wykorzystać na prace inżynieryjne przyczyniające się do tworzenia wartości. Aby pomóc Ci pracować mądrzej, opracowaliśmy unikalny w skali branży model usług zarządzanych. Pozwala on łączyć usługi w celu osiągnięcia pożądanych wyników. Dostarczamy rezultaty i uzgodnione kluczowe wskaźniki efektywności. Ty płacisz tylko za wyniki. Niezależnie od wielkości zlecenia, korzystamy z porad ekspertów i zespołu ds. zarządzania obsługą oraz z modeli produkcji i rozwiązań programowych, które są przystosowane do osiągania pożądanych wyników.


Pozwól nam zająć się czasochłonnymi zadaniami, dzięki czemu skupisz się na tym, w czym radzisz sobie najlepiej.

Related content

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development