Close

Projektowanie na zamówienie

Twój klient wyznacza cel.
My pomagamy w jego realizacji.

Wielu naszych klientów, producentów OEM, korzysta z oferowanych przez nas usług projektowania na zamówienie. Zyskują w ten sposób większą elastyczność i produktywność oraz rzetelnie realizują zamówienia we wszystkich sytuacjach rynkowych. Ich projekty często są bardziej złożone i muszą być dostosowane do restrykcyjnych wymogów końcowych i lokalnych przepisów. W wielu przypadkach ten element procesu realizacji zamówień nie wchodzi w zakres ich podstawowych kompetencji. Przyczynia się jednak do rozwoju przedsiębiorstwa. Wartość firmy Etteplan jako partnera świadczącego usługi projektowania na zamówienie polega na skróceniu czasu realizacji, zwiększeniu marż i dbaniu o dostosowanie produktu końcowego do unikalnego środowiska.

Powiązane artykuły

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development