Close
Etteplan service and maintenance information

Tworzenie instrukcji serwisowych

Zespół zajmujący się konserwacją i serwisem musi być w stanie szybko, pewnie, poprawnie i bezpiecznie serwisować produkty. W Etteplan dysponujemy wiedzą jak jasno i jednoznacznie poinstruować personel serwisowy. Zwiększa to jego wydajność i bezpieczeństwo, a przez to satysfakcję klienta. Ponadto, wysokiej jakości dokumentacja techniczna wpływa na przejrzyste tłumaczenie i wzmacnia wizerunek marki.

Główne korzyści
Jasne i jednoznaczne instrukcje dotyczące konserwacji
Zmniejszenie kosztów
Zwiększone bezpieczeństwo

Etteplan ma duże doświadczenie w tworzeniu instrukcji dotyczących konserwacji i serwisu. Wspólnie z ekspertami i specjalistami klienta gromadzimy informacje z wielu źródeł, analizujemy je i dokładnie określamy, jakich informacji potrzebują pracownicy serwisu. Unikamy tworzenia rozbudowanej dokumentacji, poprzez równoważenie i optymalizowanie materiału koncepcyjnego, proceduralnego i referencyjnego. Jeżeli czynności można przeprowadzić na wiele sposobów i w różnej kolejności, sugerujemy optymalną metodę.

Konserwacja i serwis są zazwyczaj wykonywane pod presją czasu i pieniędzy. Do tego w trakcie serwisowania produkt jest wyłączony z użycia, co może prowadzić do zwiększenia kosztów i powodować niedogodności. Jednak wszystkim zależy, aby prace konserwacyjne i serwisowe były wykonane prawidłowo oraz wydajnie. Podczas tych zadań, bezpieczeństwo personelu serwisowego i wszystkich osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy jest sprawą najwyższej wagi. Posiadamy niezbędne kompetencje w zakresie identyfikacji ryzyka, tworzenia odpowiednich ostrzeżeń i komunikatów w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi serwisowemu.

 

 

 

Osoby projektujące produkt, ze względu na doskonałą znajomość tematu, często mają trudność by spojrzeć na niego oczami personelu serwisowego. Z tego powodu nie są w stanie samodzielnie stworzyć odpowiednich informacji. Co więcej, mogą nie wiedzieć, że u wielu techników język angielski jest drugim językiem. Członkowie zespołów serwisowych mogą mieć różne doświadczenie i umiejętności, dlatego ważne jest, aby dokumentacja była zrozumiała dla wszystkich. W Etteplan patrzymy świeżym okiem, po raz pierwszy stykając się z Twoim produktem. Zadajemy pytania, aby zrozumieć Twój produkt, a następnie wyjaśnić użytkownikom i operatorom dokładnie to co powinni wiedzieć.

W Etteplan mamy ilustratorów, którzy mogą łatwo tworzyć ilustracje i wspierać zespół w poszczególnych zadaniach lub tworzyć instrukcje w pełni oparte o grafikę. Biorąc pod uwagę fakt, że operatorzy i użytkownicy mogą mieć różne umiejętności językowe, ilustracje są szczególnie skuteczne w przekazywaniu informacji w sposób czytelny dla wszystkich.

 

Tworzymy materiały na wszelkiego rodzaju nośniki, tablety, smartfony i zestawy do rzeczywistości wirtualnej, a także do druku. Tablety i smartfony są świetnym rozwiązaniem dla personelu serwisowego, dając dostęp do informacji na wyciągnięcie ręki, bez konieczności korzystania z papierowych instrukcji.

Nasi specjaliści ds. komunikacji technicznej posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Możemy pracować ze wszystkimi znanymi pakietami publikacyjnymi i ustrukturyzowanymi narzędziami do prowadzenia dokumentacji. Od Twojej decyzji zależy, czy będziemy pracować z programami i szablonami wprowadzonymi w Twojej organizacji czy tworzyć treści od podstaw.

Nasi klienci: Tworzenie instrukcji serwisowych

Oferujemy następujące usługi wspierające informacje o konserwacji i serwisie:

  • Ilustracja techniczna i animacja. Nasi ilustratorzy mogą pracować z modelami 3D, zdjęciami i szeroką gamą narzędzi do ilustrowania.
  • Ocena ryzyka. Możemy dokonać oceny dokumentacji w celu zidentyfikowania i zminimalizowania ryzyka.
  • Tłumaczenie i lokalizacja. Nasi tłumacze mogą łatwo sprawdzić szczegóły tłumaczenia z autorami dokumentów, zapewniając tłumaczenie najwyższej jakości.
  • Wykonanie ekspertyzy pod kątem DITA i struktury dokumentacji.
  • Simplified Technical English.

 

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.