Close
Etteplan EMC, RF, IOP and Antenna testing

EMC, IOP oraz testy anten

Dokładne testowanie jest koniecznym etapem wprowadzenia na rynek każdego produktu. Nasze usługi testów kompatybilności elektromagnetycznej, przekazywanego i wypromieniowanego spektrum radiowego, testów anten, testów interoperacyjności oraz interferencji częstotliwości radiowych zapewniają zgodność Twoich urządzeń z normami i przepisami. Z kolei testy wydajności są ważne, gdyż na przykład pozwalają zapewnić korzystne odczucia użytkownika końcowego, jak w przypadku parametrów nadawczo-odbiorczych sprzętu radiowego.

Główne korzyści
Zweryfikowana funkcjonalność produktu
Skoncentrowanie na właściwych testach
Zweryfikowana interoperacyjność urządzenia
Szybki rozwój produktu dzięki pomiarom parametrów anteny

Obowiązkowe testy EMC

Testy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) są obowiązkowe i niezbędne, aby zapewnić zgodność produktów elektronicznych z oficjalnymi wymaganiami. Dokładne i obszerne testy emisji i odporności pozwalają upewnić się, że produkt może działać bez zakłóceń w różnych środowiskach domowych i przemysłowych. Oferujemy szeroki zakres podstawowych badań i standardów produktowych dla urządzeń bezprzewodowych, przemysłowych, kolejowych, maszyn i urządzeń multimedialnych.

Korzyści płynące z testów EMC:

  • Weryfikacja wydajności anteny i usługi projektowe zapewnią doskonałą funkcjonalność produktu.
  • Testy interoperacyjności (IOP) zweryfikują działanie urządzenia w różnych środowiskach radiowych.
  • Testy IOP zapewnią też zgodne współdziałanie radiowych elementów urządzenia.
  • Konsultacyjne pomiary przed-certyfikacyjne przeprowadzone przed testami homologacyjnymi pozwolą Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

Idealna kombinacja testów EMC, RF i testowania anten

Wykonujemy wszystkie prace projektowe i przeprowadzamy standaryzowane testy EMC i częstotliwości radiowych (RF) zgodnie z wymaganiami klienta. W laboratorium Testowym firmy Etteplan wykonasz obowiązkowe pomiary RF w systemach komórkowych (GSM, GPRS, EGPRS, CDMA, WCDMA, HSPA, LTE/LTE M1) oraz w systemach niekomórkowych (WLAN, Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, LoRa, WMBUS, 868 MHz, ISM itp.) przed wprowadzeniem produktu na rynek. Jesteśmy również w stanie znacznie przyspieszyć rozwój produktu, na przykład poprzez dokładne testowanie i pomiary wydajności anteny. 

Komora pomiarowa Satimo Stargate 64 służy do precyzyjnego testowania anten: aktywnego pomiaru wydajności anteny i weryfikacji projektu popularnych technologii radiowych (CDMA, WCDMA, LTE/LTE M1/LTE NB-IoT, GSM, Bluetooth, WLAN). Komora ta jest również wykorzystywana do testów działania anteny pasywnej dla wszystkich systemów radiowych w zakresie częstotliwości 300 MHz-6 GHz: mierzy zysk energetyczny, wydajność i charakterystykę promieniowania. Wydajna konstrukcja anteny obniża wymagania energetyczne i może znacznie zmniejszyć zużycie baterii. Dla użytkownika końcowego ważne jest również, aby urządzenie radiowe, takie jak telefon komórkowy, działało w odległych od nadajników obszarach i w zróżnicowanych środowiskach, w których siła odbioru jest niska.

Testy interoperacyjności (IOP) systemów w częstotliwościach radiowych

Urządzenia i środowiska, w których kilka systemów pracuje z częstotliwościami radiowymi są podatne na wzajemne zakłócenia. W naszym laboratorium testowym mierzymy wewnętrzne zakłócenia urządzeń pochodzące ze źródeł zasilania, magistrali danych, sygnałów zegara, procesorów, wyświetlaczy, układów pamięci itp. Testowanie interoperacyjności jest szczególnie ważne na przykład w przypadku sprzętu medycznego. Posiadamy dedykowane komory testowe i prowadzimy testy automatyczne dla złożonych przypadków testowych, takich jak pomiar wydajności wszystkich kanałów odbiornika.

Rozwiązywanie problemów i konsultacje z ekspertami ds. testów

Nasze doskonałe kompetencje, zautomatyzowany sprzęt pomiarowy i środowiska testowe pozwalają nam rozwiązać każdy problem dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej lub zakresu częstotliwości radiowych Twojego produktu. Pomożemy Ci, na przykład, uporać się z niepożądaną emisją spowodowaną wadami konstrukcyjnymi układu, zakłóceniami współdziałania ze źródła zasilania i problemami z wydajnością anteny. Zapewniamy szybkie i efektywne usługi.

Konsultacje certyfikacji i norm dla produktów

Oferujemy także usługi konsultacyjne w zakresie certyfikacji oraz kompletne usługi uzyskiwania akceptacji produktu.

Prowadzimy szeroki zakres testów odpowiadających normom produktu. Pełny zakres norm można znaleźć w naszej broszurze.

Współpracujemy również z innymi akredytowanymi laboratoriami testowymi w celu uzupełnienia zakresu usług.

Poniżej znajduje się lista POWSZECHNIE STOSOWANYCH METOD TESTOWYCH I OBOWIĄZUJĄCYCH NORM

• IEC/EN 61000-4-2 Odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

• IEC/EN 61000-4-4 EFT/ Odporność na serię szybkich zakłóceń impulsowych (BURST)

• IEC/EN 61000-4-5 Odporność na napięcia udarowe (SURGE)

• IEC/EN 61000-4-6 Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola RF

• IEC/EN 61000-4-8, -9 Odporność Magnetyczna

• IEC/EN 61000-4-11 Odporność na zanik napięcia, krótkotrwałe przerwy i wahania napięcia

• IEC/EN 61000-4-29 Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego

• CISPR 11 / 16 / 22 / 24 / 32 / 35

• EN 55011 / 55016 / 55022 / 55024 / 55032 / 55035

• EN 301 489-x dla dyrektywy radiowej (RED)

• IEC/EN 61000-6-1 Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

• IEC/EN 61000-6-2 Odporność w środowiskach przemysłowych

• IEC/EN 61000-6-3 Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

• IEC/EN 61000-6-4 Norma emisji w środowiskach przemysłowych

• IEC/EN 61326-1 Pomiary i kontrola

• IEC/EN 61326-2-x Charakterystyka produktu

• EN 12015 / 12016 Dźwigi

• EN 50121-4 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

• IEC/EN 60974-10 Spawarki

• MIL-STD-461

• Federalna Komisja Łączności: FCC §15 Część B, C

 

NORMY DOTYCZĄCE SPEKTRUM RADIOWEGO

• 3GPP TS 51.010 GSM

• 3GPP TS 34.121 WCDMA

• 3GPP TS 36.521 LTE

• 3GPP2 C.S0011-E CDMA

• EN 301 511 GSM

• EN 301 908-1, -2, -13 UTRA/E-UTRA, WCDMA, LTE

• EN 300 328 WLAN, BT, SRD

• EN 301 893 RLAN

• IEEE 802.11 WLAN/WIFI

• Bluetooth SIG

• EN 300 220 niespecyficzne urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) < 1 GHz

• EN 300 330 urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) < 30 MHz

• EN 303 204 sieciowe urządzenia bliskiego zasięgu (SRD)

• EN 300 413 odbiorniki globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GNSS)

• EN 300 440 1-40 GHz

• EN 302 065-1, -2, -3 UWB

• EN 303 417 WPT

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.