Close

HyperSTE: oprogramowanie do sprawdzania treści

Wiodące oprogramowanie do zapewniania jakości

 

Dostarczaj użytkownikom końcowym rzeczowe, zrozumiałe, zwięzłe i spójne treści, a przy okazji zmniejsz koszty.

HyperSTE to wiodące oprogramowanie do zapewniania jakości i porządkowania dokumentacji. Rozwiązanie HyperSTE gwarantuje zgodność z terminologią firmową i zasadami zawartymi w przewodniku redakcyjnym. Narzędzie to, pozwala autorom sprawdzać treści, natomiast redaktorom - dbać o jakość.

Czytaj więcej

Oprogramowanie HyperSTE jest całkowicie kompatybilne z aplikacjami służącymi tworzeniu treści. Należą do nich zarówno te najpopularniejsze, jak Microsoft Word i Adobe FrameMaker, jak i stosowane w bardziej specjalistycznych zastosowaniach, np. Oxygen XML Editor, Arbortex czy Adobe InDesign. Nasze oprogramowanie do sprawdzania treści w języku angielskim weryfikuje teksty pod względem poprawności terminologii, ortografii i gramatyki, a nawet analizuje długość, styl oraz strukturę zawartych informacji. Dzięki temu eliminuje się ryzyko popełnienia jakichkolwiek błędów w trakcie tłumaczenia. A to oznacza istotne zwiększenie wartości przygotowywanych tekstów, co przekłada się na zaufanie i wiarygodność ich twórcy. Dodatkowo, program do analizy treści pod kątem STE dostarcza rozbudowane raporty zapewniające łatwy wgląd w dane dotyczące jakości, obszarów ulepszeń i porównań przydatnych w pracy redaktorskiej.

Program do dokumentacji technicznej HyperSTE działa na zasadzie wtyczki. Pomaga autorom w tworzeniu treści za pośrednictwem informacji zwrotnych oraz raportów zgodności. Posiada też wbudowany moduł sprawdzania zawartości, który umożliwia ponowne użycie całych zdań. Kolejną praktyczną funkcją jest menedżer terminologii. Dzięki niemu można szybko zarządzać oraz aktualizować słowniki zawierające nazewnictwo stosowane w firmie, dziale lub przy konkretnym projekcie. Z kolei menedżer zadań oprogramowania do sprawdzania treści obejmuje swoim działaniem pełne zdania, co umożliwia ich optymalizację. Takie działanie w znaczący sposób obniża koszt tłumaczeń i skraca czas tworzenia tekstu.

Korzyści z oprogramowania HyperSTE

  • Zmniejszenie kosztów tłumaczeń i lokalizacji nawet o 30%
  • Zmniejszenie liczby słów nawet o 40%
  • Poprawa jakości tworzonych tekstów i tłumaczeń
  • Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek nawet o 30%
  • Zmniejszenie ogólnych kosztów dokumentacji nawet o 40%
  • Sprawna konwersja starszych dokumentów

Oprogramowanie HyperSTE obsługuje wiele aplikacji do tworzenia treści, takich jak: Word, Arbortext, FrameMaker, Oxygen, Flare oraz InDesign.

HyperSTE

Oprócz tworzenia wysokiej jakości treści, Etteplan oferuje profesjonalne usługi wdrożeń, dzięki którym możesz użytkować oprogramowanie HyperSTE w swojej organizacji. Obejmują one:

  • Szkolenia: zadbaj o przeszkolenie autorów tekstów technicznych i redaktorów w zakresie tworzenia zrozumiałej, zwięzłej i spójnej dokumentacji, a także zmniejszania kosztów tłumaczeń.
  • Tworzenie firmowych słowników, które zapewnią konsekwentne i jednoznaczne stosowanie wewnętrznej terminologii.
  • Korzystanie z HyperSTE, wiodącego oprogramowania do zarządzania jakością, które pozwala zagwarantować zgodność z zasadami tworzenia tekstów i spójność terminologii (w tym akronimów), a także zadbać o zapewnienie i pomiar jakości dokumentacji.

Nasi klienci

Firma Etteplan wdraża oprogramowanie HyperSTE w przedsiębiorstwach działających na całym świecie i w rozmaitych branżach. Ponadto przeszkoliła setki autorów w zakresie tworzenia zrozumiałej, zwięzłej i spójnej dokumentacji. Wśród naszych klientów są takie firmy jak Rolls-Royce, Gulfstream, Elekta, Electrolux czy American Express.

Gulfstream logo    Electrolux logoRolls-Royce logoAmerican Express logo

Related content

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development