Close

Banda – en plattform för trådlös dataöverföring

Etteplan har utvecklat en plattform för dataöverföring som bygger på Narrowband IoT-teknik (NB-IoT). Plattformen har namnet Banda och möjliggör trådlös dataöverföring från en enhet till en molntjänst.

Referens
Kompetensområde

Banda är lösningen för enhetstillverkaren som vill testa hur NB-IoT lämpar sig för trådlös uppkoppling av en produkt till en molntjänst. Med hjälp av Banda kan man koppla upp befintliga produkter eller testa dataöverföringen för produkter som utvecklas redan i konceptstadiet. I den slutliga produkten kan Banda-tekniken vara helt integrerad i elektroniken i kundens produkt.

Utvecklingssamarbete med Vaisala

NB-IoT demon har utvecklats i samarbete med Vaisala och ett försök har genomförts för överföring av data från en Vaisalasensor till molnet. Lösningen hjälper Vaisala att bedöma hur lämplig dataöverföring med NB-IoT är för deras produkter och applikationer.

”Vi provar olika trådlösa lösningar för våra sensorer. Vi vill få fram en strömsnål lösning som är lättanvänd för våra kunder. Etteplan gav oss expertis för utformning av tekniken och en snabb och fördelaktig lösning för tester på fältet”, konstaterar Jani Marjamaa från Vaisala. ”Vi har varit mycket nöjda med samarbetet och positivt överraskade av det snabbt fortskridande utvecklingsarbetet”.

Strömsnål och kostnadseffektiv global dataöverföring

NB-IoT, Sakernas internet över smalband, är just nu en het teknik för trådlös dataöverföring mot vilken stora förväntningar riktas. Särskilt intressant blir NB-IoT när man vill koppla ett stort antal enheter till molnet och de dataöverföringsmängderna inte är stora. Kostnadseffektiv uppkoppling kräver trådlös dataöverföring som har lång räckvidd och låg strömförbrukning och som är verkligt global. Därtill ska de kommersiella aspekterna stå i proportion till behovet av dataöverföring. NB-IoT är en lovande teknik för detta behov, och intresset för att förstå teknikens egenskaper och praktiska tillämpningsmöjligheter är stort hos många apparattillverkare.

Programvaran till Etteplans plattform är utvecklad på ARM:s MBED OS, vilket har gett hög produktivitet i utvecklingsarbetet. Utöver realtidsoperativsystemet inbegriper MBED OS även färdiga gränssnitt för programvara, bibliotek och drivrutiner samt en utmärkt utvecklingsmiljö och många färdiga egenskaper för anslutning. Dessutom erbjuder MBED OS viktiga egenskaper för datasäkerhet och enhetshantering, möjlighet att uppdatera programvaran på distans och andra behov som uppkommer när man använder inbäddade produkter med trådlös kommunikation i kommersiellt syfte.

Mer att läsa

Device creation

Det viktigaste för en elektroniktillverkare är att utveckla kommersiellt framgångsrika och innovativa produkter som uppfyller tekniska standarder och marknadskrav samt är säkra att använda.

Payair

”Med bra kommunikation, en förtroendefull relation och kunniga apputvecklare hjälpte Etteplan oss att slutföra vår leverans till kunden inom utsatt tid.” – Petter Östlund, VP Products, Payair

Cautio

Genom Etteplans samarbete med Cautio kan säkerheten vid Finlands 1800 obevakade järnvägsövergångar ökas. Etteplan ansvarade för den övergripande utvecklingen av Cautios system, där GPS-data från tåget triggar igång en ljussignal som varnar trafikanterna.

Kontakta oss
Kalle Mannonen
Kalle Mannonen
Director
Software & Embedded Solutions