Close

Energi och kraftöverföring

Förnybar energi och att minska kundernas energiförbrukning samt de totala energikostnaderna är kärnan i Etteplans omfattande expertkunskaper inom energi- och kraftöverföring. Vi besitter expertkunskap i världsklass när det gäller energilagringslösningar såväl som utveckling av emissionsteknik. Design av offshore-fartyg och plattformar ingår även i vårt expertområde.

Vi kan energisektorn

Våra kunder inom energisektorn har förbättrat sin designprocess av utrustning, sina produktdatahanteringssystem och sin komponentinformation med hjälp av Etteplan. Tack var våra långvariga kundrelationer har vi omfattande kunskaper inom designteknikkraven för alla industriella redskap, stålstrukturer, kraftgeneratorer, vindturbinkomponenter, försörjningstransformationer, understationsautomatisering, frekvensomvandlare och mycket mera.

Kunder inom energisektorn

 

Etteplan servar kraftstationer som använder kärnkraft, vindenergi, vågenergi, vattenkraft, torv, kol, olja, naturgas och solenergi, såväl som kraftöverföringskunder som använder högspänningsöverföring av lik- eller växelström. Vi har hjälpt ABB, Andritz, Metso Power, Siemens Energy, Alstom, Grid och många fler att uppnå kvalitetsförbättringar såväl som bättre process- och produktkostnadseffektivitet.

ABB logoAndritz logoMetso logoSiemens logoAlstrom logo

“Vi är aktiva inom produktion och distribution av elektricitet. För oss är det logiskt att lägga ut teknisk dokumentation på entreprenad till Etteplan. Vi kan vara säkra på att vår tekniska dokumentation är i toppklass och uppfyller alla industrikrav.”

 

Läs mer

Lars-Erik Djupenström, Manager Process & Engineering, Fortum Värme

Mer att läsa

Fortum

Fortum Värme och Fortum Vattenkraft i Sverige har lagt ut sin tekniska dokumentation på entreprenad till Etteplan. Högkvalitativ teknisk dokumentation är nyckeln i Fortums verksamhet. Eventuella brister i den tekniska dokumentationen skulle bli kostsamt och skada våra kunder. Vi förstår behovet av att utveckla våra dokumentationsverktyg och processer på en konstant basis.

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions