Close

Flyg och försvar

Etteplan är ett av de ledande teknikföretagen som specialiserar sig på mekanisk design och strukturell analys av både civila och militära flygplan. I nästan 50 år har vi har erbjudit sina tjänster till organisationer som är specialiserade på försvars- och säkerhetsprodukter och tjänster, såväl som agenturer och myndigheter som levererar material och system till civila och militära organisationer.

Våra tjänster för flyg- och försvarsindustrierna

Vi levererar tjänster till kunder inom flyg- och försvarsindustrin inom flera områden, däribland mekanisk design och stressberäkningar, mjukvaru- och hårdvaruutveckling, flygmekanik, tekniska genomförbarhetsstudier, systemverifiering och tester. Vi har särskilda expertkunskaper när det gäller konstruktioner med kompositmaterial och obemannade flygfarkoster (UAV:er). Många av våra kunder har dragit fördel av våra expertkunskaper inom systemteknik med fokus på systemsäkerhet och kravhantering. Vi har utvecklat kontrollsystem och elektrokemiska energilagringssystem och vi arbetar med integrerad logistiksupport (ILS), prestandaberäkningar och balanstabeller för kommersiella flygbolag.

 

Våra expertområden

Etteplans expertkunskaper inkluderar balans- och prestandaberäkningar såväl som produktutvecklingstjänster och anskaffning av flygsystem. Våra expertkunskaper inom högpresterande fiberförstärkta kompositmaterial förekommer inom flera användningsområden inom kommersiellt flyg.

Vi är lika rigorösa som specifikationerna

Våra experter är välorienterade inom specifikationer och tillsynskrav som gäller för teknisk dokumentation inom flyg- och försvarsindustrierna, som exempelvis S1000D, Simplified Technical English (ASD-STE100). Vårt arbete uppfyller även kraven för ATA:s branschspecifikationer. 

Våra flyg- och försvarskunder

 

Etteplans kunder inom flyg- och försvarsindustrierna inkluderar Rolls-Royce, SAAB, Embraer, Selex, American Airlines, Lockheed Martin, Federal Aviation Administration (FAA), EADS, Patria, det holländska försvarsdepartementet och svenska försvarets materielverk för att nämna några.

Rolls-Royce logoAmerican airlines logoEmbraer logoSelex logoSaab logoLockheed Mertin logoFederal Aviation Administration logoEADS logoboeing_logo

"Etteplan är vår långvariga samarbetspartner inom mekanisk teknik och tekniska produktinformationslösningar. Etteplan är målinriktade och utvecklar vårt affärssamarbete kontinuerligt. Tack vare Etteplan kan vi upprätthålla vår leveranstillförlitlighet trots stora fluktuationer när det gäller efterfrågan inom vår sektor."

Pekka Korhonen SVP, Product development, Patria Land Systems Oy

Mer att läsa

Finavia

När utvecklingsprojektet på Helsingfors-Vanda flygplats inleddes, ville Finavia garantera tillförlitliga data som ständigt uppdateras samt en snabb och smidig process för teknisk dokumentation. Till detta behövde man en utvecklingspartner och valet föll på Etteplan.