Close

Medicinteknik

Etteplan har omfattande erfarenhet inom designteknik av medicintekniska produkter såväl som tillhörande regulatoriska krav och teknisk dokumentation. Vi har konstruerat vårdplatsövervakningsenheter, diagnostik, rehabiliteringshjälpmedel, tandläkarutrustning, elektromagnetisk- och bildåtergivningsutrustning, transplantationsutrustning, andningsenheter och kirurgiska instrument, för att nämna några.

Snabbare produktutveckling med effektiv teknisk dokumentation

Från konceptskapande till produktion – Etteplans tjänster täcker hela produktutvecklingsprocessen inklusive industriell design och projektledning. Våra ledande experter hjälper dig att lösa utmaningar inom utveckling av medicintekniska produkter med tillhörande energilagringssystem. Vi säkerställer ett snabbt och kostnadseffektivt inträde på marknaden. Etteplan tillhandahåller även tjänster för att skapa teknisk dokumentation för medicintekniska produkter såsom bruksanvisningar, installationsvägledningar och servicemanualer.

Etteplan genomför produktutvecklingsprojekt inom alla MDD- och FDA-klasser. Vårt ledningssystem inom området medicinteknik är ISO 13485-certifierat.

Kunder inom medicinteknik

 

Etteplans kunder inom medicinteknikområdet är stora internationella koncerner såväl som små nystartade företag som NeoDynamics, Redsense Medical AB, Medtentia AB, Getinge AB, Invacare Inc., Mölnlycke Health Care, GE Health Care, Sectra, Decon Wheel, Ax-lab och Pexa.

NeoDynamics logoPexa logoSectra logoGetinge AB logoInvacare logoMölnlycke Health CareGE Health CareRedsense Medical AB logoMedtentia AB logoDecon logoAxlab logo

"Etteplans expertkunskaper inom medicinteknik och frågor rörande regulatoriska krav och företagets certifierade utvecklingsprocess var avgörande faktorer för NeoDynamics när det gällde att inleda ett samarbete angående denna unika innovativa produkt."

 

Peter Sellei, CEO, NeoDynamics

Mer att läsa

Philips – Healthtech & Lighting

Royal Philips Electronics från Nederländerna är ett mångsidigt hälsoindustriföretag som fokuserar på att förbättra människors liv med hjälp av innovationer som ligger i tiden. I egenskap av ett världsledande företag inom hälsa, livsstil och belysning integrerar Philips teknik och design i lösningar med människan centrum som baseras på kundinsikter och varumärkets löfte om "innovationer och du".

Vitalis

Etteplan ställer ut på Vitalis den 24-26 april på Svenska Mässan i Göteborg.

Vitalis är norra europas största konferens och mässa inom eHälsa och välfärdsteknologi

Välkommen att besöka oss i monter nr: B03:41

NeoDynamics

Allt började med ett problem – och en briljant idé. Professor Hans Wiksell, grundare av medicinteknik-företaget NeoDynamics, upptäckte att bröstcancerbiopsier innebär vissa problem och risker. Han upptäckte en metod som ger bättre, säkrare och mindre invasiv provtagning.

Icare

När företaget riktade in sig på att hitta en produktutvecklingspartner var målsättningen tydlig - man vill förbättra användbarheten för en tonometer (instrument för mätning av inre ögontryck) som fanns på marknaden. Det var även viktigt att säkerställa precisionen på resultat för mätningar som görs i hemmet.

Kontakta oss
Yanick Meunier
Yanick Meunier
Marketing Director