Close

Offshore, energi och kraftöverföring

Förnybar energi och att minska kundernas energiförbrukning samt de totala energikostnaderna är kärnan i Etteplans omfattande expertkunskaper inom energi- och kraftöverföring. Vi besitter expertkunskap i världsklass när det gäller energilagringslösningar såväl som utveckling av emissionsteknik. Design av offshore-fartyg och plattformar ingår även i vårt expertområde.

Vi kan energisektorn

Våra kunder inom energisektorn har förbättrat sin utrustningsdesignprocess, sina produktdatahanteringssystem och komponentinformation med hjälp av Etteplan. Tack var våra långvariga kundrelationer har vi omfattande kunskaper inom designteknikkraven för alla industriella redskap, stålstrukturer, kraftgeneratorer, vindturbinkomponenter, försörjningstransformationer, understationsautomatisering, frekvensomvandlare och mycket mera.

Vi uppfyller de stränga kraven på teknisk dokumentation inom Offshore

Design av offshore-fartyg och plattformar ingår i våra expertområden. Våra expertkunskaper täcke Finite Element Analysis and Modelling (FEM/FEA) för olika stålstrukturer som inkluderar exempelvis brottgränsberäkningar, stabilitet- och dynamiska responsberäkningar och analys.

Våra tekniska dokumentationstjänster uppfyller kraven för Shipdex™-protokollet som utvecklades för att standardisera den tekniska och logistikrelaterade information inom den internationella fraktbranschen. Vi hjälper våra kunder att uppfylla kraven för Shipdex™-protokollet med tekniska skrift- och illustrationsmetoder såväl som avancerade informationssystem och mjukvaruverktyg.  Värdet för kunderna baseras på högkvalitativa data som är enkla att hantera och återanvända i olika publikationer både i tryckt format och online.

Kunder inom energisektorn

 

Etteplan servar kraftstationer som använder kärnkraft, vindenergi, vågenergi, vattenkraft, torv, kol, olja, naturgas och solenergi, såväl som kraftöverföringskunder som använder högspänningsöverföring av lik- eller växelström. Vi har hjälpt ABB, Andritz, Metso Power, Siemens Energy, Alstom, Grid och många fler att uppnå kvalitetsförbättringar såväl som bättre process- och produktkostnadseffektivitet.

ABB logoAndritz logoMetso logoSiemens logoAlstrom logo

“Vi är aktiva inom produktion och distribution av elektricitet. För oss är det logiskt att lägga ut teknisk dokumentation på entreprenad till Etteplan. Vi kan vara säkra på att vår tekniska dokumentation är i toppklass och uppfyller alla industrikrav.”

 

Läs mer

Lars-Erik Djupenström, Manager Process & Engineering, Fortum Värme

Mer att läsa

Fortum

Fortum Värme och Fortum Vattenkraft i Sverige har lagt ut sin tekniska dokumentation på entreprenad till Etteplan. Högkvalitativ teknisk dokumentation är nyckeln i Fortums verksamhet. Eventuella brister i den tekniska dokumentationen skulle bli kostsamt och skada våra kunder. Vi förstår behovet av att utveckla våra dokumentationsverktyg och processer på en konstant basis.

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director Technical Documentation