Close

Sjöfart och Offshore

Etteplan erbjuder tjänster som täcker de olika faserna i projekt inom fartygskonstruktion både för nya fartyg och ombyggnader. Vi har kunskap om de tekniska kraven för kryssningsfartyg, färjor, bilfärjor, fraktfartyg och tankfartyg, isbrytare och forskningsfartyg. Vi hjälper kunderna att uppfylla de tekniska säkerhetskraven och föreskrifterna för varje typ av fartyg.

Vi tar ett övergripande ansvar för konstruktionsprojektet och levererar de nödvändiga kompletta tekniska lösningarna, inklusive skrov, elektriska och inredning, FEM-beräkningar och däckutrustning.

Vår specialkunskap omfattar även kollisionsanalyser för att simulera skador på fartyget om det till exempel skulle köra på ett isberg.

Etteplan har exempelvis inspekterat klassificeringsritningarna och FEM-beräkningar, inklusive framtvingade vibrationsanalyser före driftsättning av fartyget, åt Harmony of the Seas världens största kryssningsfartyg byggt av Royal Caribbean Cruises Ltd.

Till kundreferens

Vi uppfyller de strikta kraven för teknisk dokumentation inom offshoreindustrin

Utöver tekniska tjänster erbjuder vi tjänster inom tekniska dokumentation, som produktion av manualer och reservdelskataloger samt tekniska illustrationer. Våra metoder och verktyg, Simplified Technical English och Simplified Technical Illustrations samt avancerade informationssystem och programvaruverktyg är förenliga med det internationella Shipdex™ -protokollet för att uppfylla de strikta kraven för teknisk dokumentation inom sjöfartsteknik.

Värdet av våra tjänster bygger på den höga kvaliteten på manualer och instruktioner samt på en kostnadseffektiv innehållsproduktionsprocess, som gör det enkelt att uppdatera innehållet och återanvända det både i konventionella tryckta material och online publikationer.

Våra kunder inom offshore och sjöfart

 

Bland våra kunder finns ledande kust-, sjöfarts- och varvsindustriföretag såsom Rauma Marine Construction Ltd (RMC), Aker Arctic, Royal Caribbean Cruises Ltd, Arctech Helsinki Shipyard och Meyer Turku samt mindre företag som är underleverantörer till varvsindustrin.

Rauma_Marine_Constructions_logoaker arctic logoRoyal Caribbean Cruises Ltd. logoArctech logomeyer turku logo
Kontakta oss
Yanick Meunier
Yanick Meunier
Marketing Director