Close
Etteplan Olga Natsarenus

Olga Natsarenus: Med tillväxt som mål

Olga är Etteplans chef för den nyetablerade Cloud and Applications-avdelningen i Stockholm. Hennes uppdrag är att bygga, utveckla och fastställa en strategi för denna nya digitaliseringsenhet.

Cloud and Applications är ett relativt nytt område för Etteplan – det finns cirka 150 experter i Sverige, Finland och Polen som kan stödja hela programvarans livscykel – till exempel webbapplikationer, mobila lösningar, UX-design, testning och molnutveckling. Olga har som mål att anställa ett team, fastställa tillväxtstrategin och se till att projekten är vassa nog för våra kunder.

Etteplan är ett ingenjörsföretag i hjärtat och har en helhetssyn för att hjälpa kunder i deras digitala resa. För Neste i Finland – världens största producent av förnybar diesel och hållbart flygbränsle – skapade Etteplan till exempel Europas första självbetjäningsbutik som är öppen dygnet runt och som använder RFID-teknik.

Det som lockar Olga mest på jobbet är att kunna stödja sina kunder under hela konstruktionsprocessen, från prototyper av maskinvara till utveckling av slutanvändargränssnitt. Detta sätter kunden i fokus och skapar proaktiva lösningar som är bättre anpassade till kundens behov. ”Det som gör detta ännu mer spännande är Etteplans engagemang gentemot sina medarbetare – att visa dem en tydlig väg mot tillväxt samtidigt som de får fantastiskt stöd varje steg på vägen”, säger Olga.

Innan Olga började på Etteplan, arbetade hon hos stora molnleverantörer: Microsoft, AWS och IBM. Olga har alltid haft olika roller i sin karriär och satt kunderna främst och levererat värde genom att organisera virtuella team för att bättre möta kundernas behov. Så här tänker Olga närma sig sin nya roll i Stockholm:

– Det viktigaste jag har lärt mig genom att arbeta hos de största molnleverantörerna runt om i världen är att människor är den största tillgång de har. Om en chef värdesätter sina medarbetare, är öppen för nya perspektiv, utmanar dem och investerar tid i medarbetarens yrkesmässiga utveckling samtidigt som han/hon har roligt på vägen så är det win-win för bägge parter.

Som chef är det precis vad hon ska göra: att lära känna sina medarbetare, förstå deras yrkesmässiga mål och hjälpa dem att nå sin fulla potential. – Personligen hoppas jag att alla mina medarbetare ska kalla mig för ”ledare” snarare än ”chef” – mitt mål är att inspirera människor runt omkring mig att göra det de inte trodde var möjligt och visa dem att det alltid finns något mer – allt är möjligt!

När det kommer till hur Stockholmsavdelningen ska växa, ser de en stor potential inom industriell digitalisering, detaljhandel och betalningar samt smart mobilitet.

– Etteplan är platsen att befinna sig på om du vill vara i frontlinjen när det gäller att påverka vilka kunder vi arbetar med, vilka tekniker vi ska prioritera samt vara en pionjär inom den växande Cloud and Applications-avdelningen på Etteplan.