Close

Cristina Andersson

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017
 • Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare
   
 • Huvudsaklig sysselsättning:
  • Develor Productions Oy, entreprenör / organisationskonsult (1990-)
  • Specialist inom artificiell intelligens, robotteknik och innovationsrelate-rade frågor som en del av konsultverksamheten i bl.a. finska riksdagen, Europaparlamentet, olika ministerier, utbildningsinstitut och företag
  • Föreläsare (2013-)
  • Fackförfattare (2005-)
  • Koordinator för European Robotics week i Finland (2013-2015)
    
 • Huvudsakligt förtroendeuppdrag:
  • Airo Island ry, styrelseledamot (2015-)