Close

Danfoss Drives (Vacon)

När företagets ambition är att tillverka världens bästa frekvensomriktare måste också produktinformationen hålla högsta kvalitet. Vacon (numera Danfoss Drives) beslutade sig för att lägga ut sin tekniska dokumentation på Etteplan för att dra nytta av de nya verktygen HyperSTE och HyperDoc. Danfoss Drives kunder är mycket nöjda med resultaten.

Kompetensområde

Nytt system gav nöjda kunder

 

Alla vet hur det känns att bläddra igenom en bruksanvisning utan att förstå någonting.

Kundlöftet från Danfoss Drives, världens näst största tillverkare av frekvensomriktare, är att tillverka världens bästa frekvensomriktare. Men det räcker inte att produkterna är bra om ingen kan använda dem på ett säkert sätt. Säkerhetsmanualerna och bruksanvisningarna måste hålla lika hög kvalitet och vara tydliga och lättförståeliga på alla språk.

Sökes: branschens bästa partner

 

Vacon (numera Danfoss Drives) ville lägga ut sin tekniska dokumentation på en partner med världsledande expertkompetens.

”Vi letade efter en partner som skulle kunna höja vår dokumentation till en ny nivå. Vi saknade själva de resurser och den expertis som krävdes för att genomföra utvecklingsprojektet”, förklarar Pasi Savola, chef för teknisk kommunikation på Danfoss Drives.

Valet föll på Etteplan.

”Redan vid vårt första möte visade Etteplan sig vara den partner vi sökte. De gav oss ett eget specialistteam och vi började bygga upp en strukturerad dokumentation med hjälp av HyperSTE och HyperDoc.”

Pasi Savola, Director, Head of Technical Communication at Danfoss Drives

Målet är återanvändbarhet

 

Övergången till strukturerad dokumentation innebar att informationen i manualerna delades upp i digitala moduler som enkelt och snabbt kan kombineras för att skapa nya helheter.

Textinnehållet standardiserades och harmoniserades med hjälp av STE och en särskild programvara. Ett annat verktyg, HyperDoc, används för att hantera innehållsmodulerna och relaterade processer.

”Systemet sköter layouten så att skribenterna och översättarna kan fokusera på innehållet. En annan fördel är att uppdateringar bara behöver göras en gång på ett och samma ställe. Tidigare fick vi göra layouten och uppdatera dokumenten manuellt. Allt material som gick att återanvända infördes också manuellt, förutsatt att skribenten kom ihåg att göra det. Det ökade förstås risken för fel och gjorde dokumentationen mindre sammanhängande”, förklarar Savola.

I strukturerad dokumentation kan innehållsmodulerna återanvändas upp till 80 procent, så det går nu betydligt enklare och snabbare att skapa nya manualer eller broschyrer.” 

 

 

Bara positiv feedback

 

När rutinerna etablerats lät resultaten inte vänta på sig. De största besparingarna kom sig av förenklad teknisk dokumentation och möjligheten att återanvända innehåll.

”De nya metoderna har gett upp till 70 procents besparingar på översättning av större dokument”, säger Savola.

Men Savola påpekar att det är kundernas åsikter som avgör hur väl man lyckats med utvecklingsarbetet.

”Vi har enbart fått positiv feedback av kunderna sedan vi införde systemet. Den negativa feedbacken har praktiskt taget upphört. Det vittnar om att innehållet blivit lättare att förstå och antalet fel har minskat.”

Samarbetet med Etteplan har enligt Savola uppfyllt alla önskemål som framfördes under det första mötet. Savola har över 16 års erfarenhet av branschen och vet att samförstånd kring professionella frågor mellan globala aktörer inte alltid är någon självklarhet.

”Att lyssna på kunderna är en del av Etteplans företagskultur. Vi uppskattar även att vår partner vågar framföra sina synpunkter och föreslå alternativ om de upptäcker utvecklingsbehov i vår verksamhet”, sammanfattar han. 

Mer att läsa

Bin - e

Bin-e är ett polskt företag som utvecklar och tillverkar smarta återvinningsstationer med föremålsigenkänning, artificiell intelligens och databehandling. Företagets produkt, Bin-e, sorterar avfallet och bidrar till ett minskat koldioxidavtryck genom optimerade avfallstransporter. I en tillhörande webbapp kan användaren och företaget som sköter sophämtningen se när avfallskärlet är fullt. Lösningen är främst avsedd för kontor och offentliga byggnader.

Kesla

Kesla är ett företag med bred kompetens inom skogsteknologi. Bolagets produkter hanterar hela produktionskedjan för avverkning, från stubbe till fabrik. Keslas produktutveckling är kundorienterad och bygger på ett långsiktigt samarbete med sina partners. KESLA-produkter är kända på marknaden för användbarhet, produktivitet, hållbarhet och högt andrahandsvärde.

Philips – Healthtech & Lighting

Royal Philips Electronics från Nederländerna är ett mångsidigt hälsoindustriföretag som fokuserar på att förbättra människors liv med hjälp av innovationer som ligger i tiden. I egenskap av ett världsledande företag inom hälsa, livsstil och belysning integrerar Philips teknik och design i lösningar med människan centrum som baseras på kundinsikter och varumärkets löfte om "innovationer och du".

Manualer 2.0 till Boon Edam

Boon Edam är en ledande tillverkare av karuselldörrar och säkerhetsslussar som levererar eleganta produkter. Men en fantastisk produkt förtjänar en lika fantastisk manual som inte behöver förklaras och som gör livet enklare för både montörer och slutanvändare. Så har det inte alltid varit för Boon Edam. Bert Dammers, Manager Information & Document Management på Boon Edam berättar vad som krävdes av hans team för att skapa manualer som de kan vara stolta över.

ABB Motors and Generators

På ABB sökte man effektivare processer för sina produktkataloger. Lösningen blev Etteplan HyperDoc. Förutom att man nu klarar sig med mindre resurser kan till exempel små förändringar i katalogerna uppdateras överallt med en gång.