Close

Finavia

När utvecklingsprojektet på Helsingfors-Vanda flygplats inleddes, ville Finavia garantera tillförlitliga data som ständigt uppdateras samt en snabb och smidig process för teknisk dokumentation. Till detta behövde man en utvecklingspartner och valet föll på Etteplan.

Referens
Kompetensområde

Flygplatsmodernisering – med alla detaljer under kontroll

 

Finavias uppdrag är att säkerställa förutsättningarna för en säker, välfungerande och konkurrenskraftig flygtrafik i Finland. Företaget administrerar och upprätthåller flygledningssystemet och 21 flygplatser i Finland samt tillhandahåller ett antal olika tjänster till flygbolag och passagerare

För närvarande genomför Finavia ett omfattande projekt för att modernisera Helsingfors-Vanda flygplats. Investeringen på cirka 900 miljoner euro ska stärka flygplatsens internationella konkurrensställning som knutpunkt för flygtrafiken mellan Europa och Asien.

Utvecklingsprojektet inkluderar en terminalutbyggnad på drygt 100 000 m², nya parkeringsplatser och taxibanor för flygplan samt nya parkeringar för passagerarna. Utbyggnaden ska stå klar år 2020 och flygplatsen kommer då att vara redo att ta emot hela 20 miljoner passagerare om året.

För att kunna planera alla bygg- och ombyggnadsprojektet måste konstruktörerna ha tillgång till tillförlitliga och uppdaterade data. En lyckad planering säkerställer ett snabbt genomförande utan störningar för flygplatsens verksamhet. För flygsäkerheten är det helt avgörande att känna till exakt var all landbaserad infrastruktur finns placerad, till exempel elledningar och datakablar.

”I ett så här stort projekt ingår flera parallella delprojekt som alla redigerar projektdata. Det är viktigt med snabb tillgång till projektens tekniska dokumentation för att konstruktörerna i nästa delprojekt ska ha tillgång till korrekta uppgifter”, säger fastighetschef Kari Luhtanen från Finavia.

Tillförlitlig och 
uppdaterad data

Mot bättre information och processer

När man inledde utvecklingsprojektet på Helsingfors-Vanda flygplats ville Finavia garantera tillförlitliga data som ständigt uppdateras samt en snabb och smidig process för teknisk dokumentation. Till detta behövde man en utvecklingspartner och valet föll på Etteplan.

”Vi ville inte bara ha riktlinjer, utan ett lite annorlunda upplägg där en projektsamordnare från partnerföretaget deltar i arbetet med oss. Vi ville skapa en helt ny modell”, säger Luhtanen.

Etteplan utsåg en projektsamordnare till Finavias projekt som tog över ansvaret för produktion och uppdatering av dokumentationen, men som också hade till uppgift att identifiera förbättringsområden. Utifrån observationerna tog Etteplan fram ett förslag på en bättre dokumentationsmodell.

”Under pilotprojekten uppdaterades den tekniska dokumentationen precis som det var tänkt. Det har inte hänt de senaste åren”, berättar Luhtanen.

Utbyggnaden ska stå klar år 2020 och flygplatsen kommer då att vara redo att ta emot hela 20 miljoner passagerare om året.

"Vi har en gemensam styrgrupp med Etteplan, där vi tillsammans försöker hitta de optimala lösningarna. En av Etteplans största styrkor förutom teknisk expertis och kundfokus är viljan att lära sig nytt och utveckla sin egen verksamhet."

 

Kari Luhtanen, Real Estate Manager, Finavia

Kontinuerlig utveckling – tillsammans

Finavia har anlitat Etteplan sedan hösten 2016. Nu deltar en projektsamordnare från Etteplan i varje byggprojekt som inleds. Dokumentationsvolymen är enorm, vilket innebär att ändringar tar tid, men Luhtanen är redan övertygad.

”Resultaten har överträffat alla våra förväntningar och hjälpt oss att höja kvaliteten på våra data och verksamheten i stort. Våra processer är nu beskrivna, vilket har gett oss ett snabbare och mer tillförlitligt arbetsflöde. Vi sparar dessutom genom att undvika merarbete för konstruktörerna”, sammanfattar Luhtanen.

På Finavia är man även nöjda med det smidiga samarbetet med Etteplan.

”Alla på Etteplan har varit otroligt engagerade och proaktiva. Deras energi och nytänkande har verkligen lett oss framåt. Samarbetet har varit öppet och enkelt från dag ett.”

Arbetet med att utveckla Finavias tekniska dokumentation fortsätter. 3D-miljöer omvandlar den tekniska dokumentationen och Finavia har dessutom planer på att införa automation för att effektivisera processen.
 
”Vi har en gemensam styrgrupp med Etteplan, där vi tillsammans försöker hitta de optimala lösningarna. En av Etteplans största styrkor förutom teknisk expertis och kundfokus är viljan att lära sig nytt och utveckla sin egen verksamhet”, säger Luhtanen.

Mer att läsa

RUAG Space

RUAG Space i Linköping behövde ett renrumsanpassat montagestativ för integrering av satelliter mot bärarstruktur inför uppskjutning. 

Bin - e

Bin-e är ett polskt företag som utvecklar och tillverkar smarta återvinningsstationer med föremålsigenkänning, artificiell intelligens och databehandling. Företagets produkt, Bin-e, sorterar avfallet och bidrar till ett minskat koldioxidavtryck genom optimerade avfallstransporter. I en tillhörande webbapp kan användaren och företaget som sköter sophämtningen se när avfallskärlet är fullt. Lösningen är främst avsedd för kontor och offentliga byggnader.

Philips – Healthtech & Lighting

Royal Philips Electronics från Nederländerna är ett mångsidigt hälsoindustriföretag som fokuserar på att förbättra människors liv med hjälp av innovationer som ligger i tiden. I egenskap av ett världsledande företag inom hälsa, livsstil och belysning integrerar Philips teknik och design i lösningar med människan centrum som baseras på kundinsikter och varumärkets löfte om "innovationer och du".

Manualer 2.0 till Boon Edam

Boon Edam är en ledande tillverkare av karuselldörrar och säkerhetsslussar som levererar eleganta produkter. Men en fantastisk produkt förtjänar en lika fantastisk manual som inte behöver förklaras och som gör livet enklare för både montörer och slutanvändare. Så har det inte alltid varit för Boon Edam. Bert Dammers, Manager Information & Document Management på Boon Edam berättar vad som krävdes av hans team för att skapa manualer som de kan vara stolta över.

ABB Motors and Generators

På ABB sökte man effektivare processer för sina produktkataloger. Lösningen blev Etteplan HyperDoc. Förutom att man nu klarar sig med mindre resurser kan till exempel små förändringar i katalogerna uppdateras överallt med en gång.

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions