Close

Gör karriär hos Etteplan

Våra medarbetare är grunden för våra framgångar och deras kompetensutveckling vägleds av vår karriärmodell, som består av fyra olika karriärvägar.

Som ett ingenjörsföretag finns vi i teknikens framkant. Vi utvecklar vår expertis för att möta och överträffa våra kunders förväntningar. Vi tror att en strukturerad karriärutveckling kommer att trygga företags- och våra medarbetares fortsatta framgång. Syftet med vår karriärmodell är att synliggöra dina karriärmöjligheter, tydligt och transparent.

Våra fyra karriärvägar:
  • Teknisk expertis
  • Teknisk kommunikation
  • Affärsmässigt ledarskap
  • Projektledning

Som internationellt företag har vi möjlighet att erbjuda lokala, nationella eller koncernövergripande arbetsuppgifter och roller. Utifrån intresse och ambition väljer du själv din karriärsutveckling hos Etteplan.