Close

Kompetens­områden

Vässa dina färdigheter.
Låt Etteplan göra skillnaden.

Upptäck hur vi kan göra skillnad

Har du också märkt det?

 

Modern teknik kräver ett annorlunda tillvägagångssätt. Allt handlar om att arbeta smartare, vara fokuserad, skapa intelligenta produkter och maskiner, inhämta användbara data och använda Internet på ett industriellt sätt för att höja både produktivitet och intäckt. Vi kan vi hjälpa dig inom tre områden: Teknisk design av produkter och industrianläggningar, Embedded systems och IoT och Teknisk dokumentation. Men vi gör det på ett annorlunda sätt. Istället för att bara köpa konsulttimmar kan du köpa ett resultat som gör skillnad. Från produktutveckling till service och underhåll - tillämpar vi våra omfattande tekniska expertkunskaper över hela produktens livscykel.

Vi kallar det Engineering with a difference.

Tekniska tjänster

Våra kunniga tekniker kan hjälpa dig med innovativa lösningar, konstruktion och beräkningar, för anläggningar och utrustning, under hela produktlivscykeln.

Läs mer

Teknisk dokumentation


Oavsett om det handlar om bruksanvisningar, installationsvägledningar eller reservdelskataloger, hantering av relaterat innehåll eller tryckt distribution, kan vi hjälpa dig att övergå till digital hantering eller till och med hantera alltihop.

Läs mer

Embedded systems & IoT


Höj produktiviteten och skapa nya inkomstkällor genom att tillämpa våra industriella internetkunskaper för att ansluta och kontrollera produkter och maskiner samt för att inhämta användbara data för underhåll och planering.

Läs mer

“Etteplan är en tillförlitlig och kompetent partner, som känner till vår utrustning och våra arbetssätt. Att bredda samarbetet till nya områden ligger i linje med vår gemensamma strategi.”

 

Tommi Juntunen, Director, Plant Engineering, Outotec (Finland)

 

Läs mer

“Etteplan har bred kunskap och kunde erbjuda oss snabba lösningar. Det var viktigt för oss och tidsplanen höll trots att vi inkluderade ytterligare egenskaper under projektets gång."

 

Rami Hakala, Managing Director, SKS Automaatio

Läs mer

"Vi ville ha mer än bara instruktioner - vi sökte en ny lösning där vår samarbetspartners projektledare deltar i vårt arbete. Vi ville ha ett nytt sätt att arbeta på."

 

Kari Luhtanen, Real Estate Manager, Finavia

 

Läs mer

Presentation av våra kompetensområden

Tekniska tjänster

Oavsett om du designar industriprodukter eller anläggningar kan våra experter hjälpa dig med allt från stressberäkningar till utveckling av innovativa och miljövänlig teknik – under hela produktens livscykel.

Automation

Vi har utvecklat lösningar i världsklass för våra kunder inom exempelvis virtuell montering och driftsättning av anläggningar, produktionslinjer och processer, simuleringsautomation samt förebyggande underhåll. Läs mer

Batteriteknik

Etteplan stödjer kunder som letar efter en säker, tillförlitlig och kostnadseffektiv batterilösning med optimal prestanda. Bland våra kunders produkter återfinns batterier i portabla applikationer (t.ex. i konsumentelektronik, medicintekniska produkter och elverktyg), fordonsbatterier (t.ex. i elektriska hybridfordon) och stationära batterier som används i avbrottsfri strömförsörjning och energilagringssystem. Läs mer

Klimatteknik

Vi har över 25 års erfarenhet när det gäller tester av miljöförhållanden och utveckling av testutrustning. Etteplans klimattestanläggning och utrustning har använts inom tillverkning av fordon, hiss- och lyftutrustning och kranar såväl som inom transportbranschen. Vi utvecklar och bygger även skräddarsydda testmiljöer för våra kunder. Läs mer

Elteknik

Våra eltekniska tjänster täcker omfattande eltekniska projekt för kraftverk (kärnkraft, vatten och vind), eldistribution, byggnads- och processelektrifiering, energilagring samt explosionsfarliga miljöer enligt ATEX-direktivet. Vi erbjuder även tjänster för installation, övervakning, test och driftsättning. Läs mer

Konstruktions­analys & simulering

Vi hjälper kunder med småskaliga beräkningar, analys och simuleringar såväl som fullskaliga utvecklingsprojekt som kräver flera olika tekniska discipliner och avancerade designmetoder. Våra experter har omfattande kunskap inom felundersökningar, analys och simuleringar, statiska och dynamiska systemegenskaper samt strukturell integritet, för att bara nämna några. Precisionen och kvaliteten för Etteplans analyser stärks ytterligare med stöd av avancerad analysmjukvara. Läs mer

Teknik- och projektlednings­tjänster

När det gäller teknik- och projektledningstjänster, är fördelen med Etteplan är våra experters förmåga att tillämpa dessa tvärvetenskapliga kunskaper. Som föregångare inom utvecklingen av tekniska metoder, arbetar våra experter inom kunskapsnätverk för att ständigt utveckla bästa praxis och metoder för att ge kundernas produkter och processer mervärde. Läs mer

Maskinteknik

Med Etteplan som maskinteknisk partner erbjuds över 30 års erfarenhet inom krävande design och utveckling av anläggningar och utrustning. Vi tillhandahåller expertkunskap för produktutvecklingsprojekt såväl som kostnadsreducerande projekt för existerande produkter. Våra kunniga experter har en djupgående förståelse för branschspecifika krav när det gäller utrustning och maskiner. Läs mer

Anläggnings­konstruktion

Etteplans närmare 400 experter på anläggningskonstruktion i Sverige, Finland och Kina genomför krävande konstruktionsprojekt runt om i världen, inklusive Ryssland, där vi har konstruktions- och övervakningstillstånd från den lokala självreglerande organisationen (SRO). Vi har genomfört många projekt för kunder som uppfört produktionsanläggningar, logistikcenter och andra byggnader. Läs mer

Produkt- och systemsäkerhet

Etteplan har omfattande kunskap inom funktionella säkerhetsaspekter för maskiners styrsystem och processindustrin samt inom planering av säkra arbetsmetoder samt metoder för montering och installation. Vi hjälper våra kunder med säkerhetsfrågor under hela livscykeln för produkter, maskiner och system - specifikationer, konstruktion, tillverkning, installation, drift, underhåll, modernisering och kassering. Läs mer

Systems engineering

Etteplan har en lång erfarenhet av att driva komplexa tekniska projekt över hela dess livscykel. Våra experter har omfattande erfarenhet av systemtekniska krav inom flera krävande branscher, inklusive flygfart och försvar, transport- och fordonsbranscher, gruvdrift och medicinteknik. Våra tjänster uppfyller de allra högsta kraven när det gäller kostnadseffektivitet, kvalitet och producerbarhet. Läs mer

Hållfasthets­beräkning & CFD

Vi är uppskattade för vår kompetens inom hållfasthetsberäkningar när säkerhet och hållbarhet är nyckelkrav, utöver kostnadseffektiv konstruktion. Våra experter ingår ofta som en integrerad del i kundens tekniska processer och ansvar för hållfasthetsberäkningar för krävande produktutvecklingsprojekt. Läs mer

Mjukvaror och inbyggda system

Letar du efter smarta sätt att sammankoppla industrimaskiner eller enheter och utnyttja en tillförlitlig ström av användbara data? Behöver du “smarta” sensorer som kan rullas ut snabbt? Varför inte då dra fördel av våra Embedded systems och IoT-lösningar och -enheter, för att förbättra produktiviteten och skapa helt nya inkomstkällor?

Produktutveckling

Produktutveckling är kärnan i våra kunders verksamhet. De vet hur man tillverkar de mest avancerade enheterna i världen och förstår områdena de behöver utveckla för att hålla sig kvar på toppen i framtiden också. Läs mer

Produkt­utvecklings­test och validering

Automatiserad testning som utförs under produktutvecklingen gör produktutvecklingen snabbare samt mer högkvalitativ och på så sätt resulterar i en produkt som är mer redo när den går till produktion. Läs mer

Testlaboratorium

Etteplans felanalys och miljötestlaboratorier kan snabbt konstatera om prototypen uppfyller de produktkrav som är ställda på enheten. Hos oss arbetar samma experter med både felanalys och miljötester. Detta är en stor fördel: felanalys gör att grundorsaken kan hittas snabbare och att de problem som orsakar felet kan åtgärdas. Läs mer

Produktionstest­lösningar

Högkvalitativ produktionstestning lönar sig i form av lägre produktionskostnader och ökad lönsamhet. Läs mer

Digitalisering & IoT av Soikea

Soikea, ett dotterbolag till Etteplan, specialiserar sig på det tekniska förverkligandet av digitala lösningar som stöder verksamheten. Våra tjänster omfattar hela lösningens livscykel från servicedesign till vidareutveckling. Läs mer

Teknisk dokumentation

Söker du efter sätt att förbättra den effektiva drifttiden för din utrustning, vinsten på reservdelar och kundtillfredsställelsen?

Produktutveckling

Etteplan hjälper dig att skapa, hantera och publicera din tekniska dokumentation som ett stöd under din produktutveckling där vi säkerställer att installations-, användar- och underhållshandböcker samt andra former av tekniska publikationer, kan fraktas med dina produkter i rätt tid. Läs mer

Eftermarknad

Vi kan hjälpa dig med din eftermarknadsverksamhet genom att säkerställa att driftsavbrotten för dina produkter minimeras och att vinsten maximeras tack vare Print-on-Demand (underhållsinformation på efterfrågan) och effektiv reservdelsbeställning. Läs mer

Information management

Vi hanterar din tillgångsinformation på ett effektivt sätt för att öka drifttiden för din tillverkningsmiljö samtidigt som kostnaderna minskas och effektiv planering av underhåll, reparationer och översyn möjliggörs. Läs mer

Mjukvarulösningar för teknisk dokumentation

För att på ett effektivt sätt skapa, hantera och publicera information, men även få rätt information till rätt slutanvändare vid rätt tidpunkt, erbjuder Etteplan de mest avancerade verktygen och teknikerna. Läs mer