Close

Embedded systems & IoT

Data är det nya guldet

Använd våra lösningar för att utvinna mer

 

Letar du efter smarta sätt att koppla upp och sammankolla industrimaskiner eller enheter och tillvarata en tillförlitlig ström av användbar data? Behöver du “smarta” sensorer som kan rullas ut snabbt? Varför inte då dra fördel av våra embedded systems och IoT-lösningar samt tillhörande produkter, för att förbättra produktiviteten och skapa helt nya inkomstkällor? Strategiskt sett kan detta omfatta kartläggning av affärsmodeller för en ny typ av tjänst. Praktiskt sett kan det innebära att hitta den mest lämpliga helhetslösningen för din enhet och införande av den senaste tekniken. Oavsett vad det gäller, varför inte använda våra expertkunskaper inom detta område för att skapa en prototyp, bygga eller hantera lösningar som ger dig den där extra konkurrensmässiga fördelen?

Produktutveckling

Produktutveckling är kärnan i våra kunder verksamhet. De vet hur man tillverkar de mest avancerade enheterna i världen och förstår områdena de behöver utveckla för att hålla sig kvar på toppen i framtiden också.

Läs mer

Test­laboratorium

När du väljer en komponent är det viktigt att identifiera de faktorer som är kritiska när det gäller dess tillförlitlighet.

Läs mer

Produkt­utvecklingstest och validering


Det anses allmänt att 80 procent av bristerna i produkter uppstår under produktutvecklingen och 20 procent under produktionen. Detta gör att det är extremt viktigt att prioritera testning redan under produktutvecklingsstadiet.

Läs mer

Mer att läsa

SKS Automaatio

SKS Automaatio har tillvaratagit möjligheterna som erbjuds av IoT (Internet of Things) för att digitalisera övervakningen av industrianläggningar och processer. Företaget har utvecklat IoTKey, en komplett lösning för övervakning av anläggningar och processer samt förebyggande underhåll. Etteplan deltog som teknikpartner i utvecklingsprojektet.

Icare

När företaget riktade in sig på att hitta en produktutvecklingspartner var målsättningen tydlig - man vill förbättra användbarheten för en tonometer (instrument för mätning av inre ögontryck) som fanns på marknaden. Det var även viktigt att säkerställa precisionen på resultat för mätningar som görs i hemmet.

Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director
Maria Holmberg
Maria Holmberg
Area Manager Stockholm, Embedded Systems & IoT