Close

Digitalisering & IoT av Soikea

Digitalisering och sakernas internet (IoT) bidrar med intelligens till kundernas produkter samt en ökad vinstpotential

Soikea, ett dotterbolag till Etteplan, specialiserar sig på det tekniska förverkligandet av digitala lösningar som stöder verksamheten. Våra tjänster omfattar hela lösningens livscykel från servicedesign till vidareutveckling. På Soikea börjar digitalisering med intelligent enhetsdesign och förädlas till värdeskapande e-tjänster som främjar kundens verksamhet.

Integrationer och samarbeten

Vi tar hand om våra kunders systemintegrationer. Integrationer kan vara inom interna system, men data kan också överföras till system hos externa samarbetspartners. Data som ska integreras kan hämtas från både IT-system, produkter och maskiner.

Vi använder flera integrationsplattformar, för kommersiellt bruk eller öppen källkod. Vi har även utvecklat vår egen integrationsplattform. Vår plattform är effektiv och skalbar vilket innebär att den klarar även större dataöverföringar simultant. Tack vare dess feltoleranta arkitektur äventyras inte överföringen av data även om enheten eller ett system fallerar.

Mobilappar


Vi har utvecklat mobilappar för tjänstebehoven inom ett flertal olika verksamhetssektorer såsom exempelvis hälsovård och industri. Applikationerna realiseras med plattformsneutral teknik, vilket innebär att de kan användas på plattformar för Android, iOS och Windows. Vi kan också skapa plattsformsspecifika appar för olika enhetsplattformar.

Mobilappar är en viktig del av våra övergripande IoT-lösningar eftersom mobilteknik har en framträdande roll i hanteringen av enheter som är anslutna till internet. Våra experters omfattande kunskap garanterar att den kompletta lösning som tillhandahålls kunden implementeras smidigt och effektivt.

Servicedesign med Soikea Design


Vi kan länka data från djupaste maskinnivå till underhållspersonalens mobiltelefoner och utnyttja den informationen för att skapa betydande affärsvärde.

Vi bygger intelligenta användargränssnitt ovanpå embedded systems och tillhörande tjänster baserat på IoT-data, så väl som effektiva digitala tjänster, mjukvarulösningar och mobilapplikationer. Vi beaktar affärsmål, slutanvändarens behov och teknisk potential. Våra lösningar är en kombination av förstklassig design av användarupplevelse, teknisk expertis och flexibel mjukvaruutveckling.

E-tjänster

Tillsammans med våra kunder skapar vi nya affärsmöjligheter och bygger webbtjänster för att stödja deras behov och håller kostnaderna i schack. Vår serviceplattform erbjuder flerkanaliga e-tjänster och en försäljningsportallösning som lämpar sig väl för olika affärs- och kundservicebehov. Utöver dessa tjänster inkluderar våra webbtjänster onlinebutiker, portaler, extranät och automatiska tjänstekanaler.

Vi gör dina kunders onlineupplevelse smidig och behaglig. Detta kommer att både öka din försäljning och stärka din konkurrenskraft.

Industriellt internet


Vi erbjuder våra kunder heltäckande lösningar för industriellt internet och IoT: vi skapar enheter, insamlar information ur dem och vidarebefordrar den till moln- och e-tjänster. Insamlad information sparas, bearbetas och analyseras samt rapporteras vidare i önskat format.

Med våra lösningar kan enheter övervakas på distans och information de genererar kan användas effektivt för att utveckla och främja verksamheten.

Hantering av produktdata


Vi förser våra kunder med lösningar för produktdatahantering. Dessa underlättar hantering av företags produkter och tjänster centralt i ett enda system. Med våra lösningar förblir produktdata strukturerad och det är enkelt att plocka data från olika källor och att distribuera denna information till olika kanalerna. Den separata hanteringen av produktdata förbättrar verksamheten när målet är att lägga till information i produkter, antingen av användaren eller automatiskt, eller om produktdata ska användas i olika kanaler såsom i affärssystem, kunders system eller partners system, onlinebutiker, broschyrer, mobilappar och sociala medier.

Mer att läsa

Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director