Close

Produktutveckling

Produktutveckling är kärnan i våra kunders verksamhet. De vet hur man tillverkar de mest avancerade enheterna i världen och förstår områdena de behöver utveckla för att hålla sig kvar på toppen i framtiden också.

Etteplan hjälper till att uppnå detta mål: Vi är specialister inom mekanisk, elektrisk automation och inbyggda systemlösningar, i produktionstestning och IoT-lösningar och i mjukvaruteknik och elektronisk teknik – och vi kan förvandla de mest komplexa produktutvecklingsidéerna till kommersiellt och tekniskt framgångsrika produkter. Vi har stor gedigen kompetens just inom områden som är avgörande i den digitala tidsåldern där anslutna och intelligenta enheter (IoT) producerar data för att utveckla ett företags verksamhet.

Produktutveckling erbjuds som en tjänst

Hundratals projekt per år gör Etteplan till den mest mångsidiga produktutvecklingspartnern inom sitt område. Ett stadigt flöde av projekt säkerställer våra experters yrkesskicklighet: vi håller koll på branschevenemang och håller ögonen på framtiden. Vi hjälper kunder med krävande produktutvecklingsutmaningar i alla faser av produktutvecklingsprocessen.

Kunden har snabb tillgång till rätt kompetens som de kanske inte har på egen hand. Etteplan erbjuder ett brett utbud av projektutvecklingsexpertis till projekt av alla storlekar, från utvecklandet av prototyper till utvecklandet av en produkt som är redo för massproduktion.

Mångsidiga produktutvecklingsprojekt

 

Vi samarbetar med stora företag, såsom Kone och ABB, som vill skapa en helt ny produkt eller förbättra en befintlig produkt för att göra den mer konkurrenskraftig. Våra kunder inkluderar även företag med en färdig produktidé som kan kommersialiseras och som de vill börja utveckla och tillverka. Denna typ av samarbete har resulterat i exempelvis Icare-tonometern och Orion Diagnosticas blodanalysenhet som båda var helt nya produkter i sina respektive områden – och framgångshistorier från början.

Vi skapar även konceptdemos åt våra kunder för att testa hur en viss enhet skulle fungera och hur den kan användas. Testning – för att se om en enhet fungerar och uppfyller de lagstadgade kraven – är en stor del av vad vi gör. I de tidiga stadierna av ett projekt genomför vi också många studier för att se om produkten är värd att tillverka och för att avgöra det bästa sättet att designa den på. Våra kunder uppskattar våra stora ansträngningar och det hjälper dem att fatta sitt beslut.

Mer att läsa

SKS Automaatio

SKS Automaatio har tillvaratagit möjligheterna som erbjuds av IoT (Internet of Things) för att digitalisera övervakningen av industrianläggningar och processer. Företaget har utvecklat IoTKey, en komplett lösning för övervakning av anläggningar och processer samt förebyggande underhåll. Etteplan deltog som teknikpartner i utvecklingsprojektet.

KONE

Etteplan är sedan mer än 15 år en av KONES tekniska huvudpartners. Vi tillhandahåller tekniska tjänster och tekniska dokumentationslösningar för KONES projekt över hela världen. KONE är kända för sin innovativa och tekniskt avancerade produktutveckling. Kompetens är naturligtvis vår viktigaste resurs. Vår marknadsposition kräver ett insiktsfullt öga för framtiden och en förståelse för hur man utvecklar rätt typ av kompetens.

NeoDynamics

Allt började med ett problem – och en briljant idé. Professor Hans Wiksell, grundare av medicinteknik-företaget NeoDynamics, upptäckte att bröstcancerbiopsier innebär vissa problem och risker. Han upptäckte en metod som ger bättre, säkrare och mindre invasiv provtagning.

Kontakta oss
Maria Holmberg
Maria Holmberg
Area Manager Stockholm, Embedded Systems & IoT