Close

Produktutveckling

Vi samarbetar med allt från globala industriföretag till små start up-företag som vill skapa helt nya produkter eller förbättra befintliga för att göra dem mer konkurrenskraftiga. Exempel på vårt innovativa utvecklingsarbete är många produkter från KONE och ABB, Icares tonometer och en blodanalysator från Orion Diagnostica.

Produktutveckling erbjuds som en tjänst

Hundratals projekt per år gör Etteplan till den mest mångsidiga produktutvecklingspartnern inom sitt område. Ett stadigt flöde av projekt säkerställer våra experters yrkesskicklighet: vi håller koll på branschevenemang och håller ögonen på framtiden. Vi hjälper kunder med krävande produktutvecklingsutmaningar i alla faser av produktutvecklingsprocessen.

Kunden har snabb tillgång till rätt kompetens som de kanske inte har på egen hand. Etteplan erbjuder ett brett utbud av projektutvecklingsexpertis till projekt av alla storlekar, från utvecklandet av prototyper till utvecklandet av en produkt som är redo för massproduktion.

 

Du har en vision om en produkt

– vi förverkligar den

 

Många kunder väljer att ge oss komplett ansvar för produktutvecklingen. Då levererar vi en produktionsfärdig produkt och ansvarar även för projektledning, myndighetsgodkännanden och teknisk dokumentation.

Samarbetsmodellen har många fördelar: vi har effektiviserat vår utvecklingsprocess under årens lopp och använder branschens bästa metoder. Resultatet är förstklassiga innovativa produkter. Vi har dessutom erfarenhet av utvecklingsprojekt från många olika branscher och tekniken som används i dem. Därför kan vi alltid välja den optimala tekniska lösningen för kundernas produkter.

 

Spetskunskap

 

Vi utvecklar våra kunskaper kontinuerligt inom områden som är kritiska för våra kunders produkter, men som inte är lönsamma för kunderna att själva satsa på. Vi har världsledande expertis inom till exempel batteriteknik, klimatteknik, hållfasthetsberäkning och simulering.

Vi erbjuder även elektronikdesign för krävande industriella miljöer och miljöer med explosiv atmosfär som omfattas av ATEX-direktivet. Alla våra produkter utvecklas med hänsyn till utmaningarna som industriella miljöer medför, till exempel vibrationer, fukt, kemikalier och temperaturväxlingar.

Mer att läsa

Kesla

Kesla är ett företag med bred kompetens inom skogsteknologi. Bolagets produkter hanterar hela produktionskedjan för avverkning, från stubbe till fabrik. Keslas produktutveckling är kundorienterad och bygger på ett långsiktigt samarbete med sina partners. KESLA-produkter är kända på marknaden för användbarhet, produktivitet, hållbarhet och högt andrahandsvärde.

SKS Automaatio

SKS Automaatio har tillvaratagit möjligheterna som erbjuds av IoT (Internet of Things) för att digitalisera övervakningen av industrianläggningar och processer. Företaget har utvecklat IoTKey, en komplett lösning för övervakning av anläggningar och processer samt förebyggande underhåll. Etteplan deltog som teknikpartner i utvecklingsprojektet.

KONE

Etteplan är sedan mer än 15 år en av KONES tekniska huvudpartners. Vi tillhandahåller tekniska tjänster och tekniska dokumentationslösningar för KONES projekt över hela världen. KONE är kända för sin innovativa och tekniskt avancerade produktutveckling. Kompetens är naturligtvis vår viktigaste resurs. Vår marknadsposition kräver ett insiktsfullt öga för framtiden och en förståelse för hur man utvecklar rätt typ av kompetens.

Kontakta oss
Maria Holmberg
Maria Holmberg
Department Manager, Software & Embedded Solutions