Close

Produkt­utvecklings­test och validering

Det anses allmänt att 80 procent av bristerna i produkter uppstår under produktutvecklingen och 20 procent under produktionen. Detta gör att det är extremt viktigt att prioritera testning redan under produktutvecklingsstadiet. Automatiserad testning som utförs under produktutvecklingen gör produktutvecklingen snabbare samt mer högkvalitativ och på så sätt resulterar i en produkt som är mer redo när den går till produktion.

Att få till det rätt i produktutvecklingstestning

Nära hälften av tiden som spenderas på produktutveckling används för att testa om enheten fungerar på önskat sätt och att den uppfyller specifikationerna som angetts för den. Detta är ett viktigt steg och är finansiellt vettigt eftersom ju senare eventuella brister i ett produktutvecklingsprojekt upptäcks desto dyrare blir det för företaget – för att inte tala om hur företagets rykte kan skadas om ett fel dyker upp först när enheten redan är i händerna på slutkunden.

Tjänster för stora och små


Vår typiska kund är ofta till exempel ett litet eller medelstort företag eller ett nystartat företag vars produktutvecklingsprocess inte har avancerat i takt med företagets tillväxt. Deras produktprovning kanske tar för lång tid och produkten når inte produktionen snabbt nog för att tjäna pengar åt företaget. Tjänsten som Etteplan erbjuder är att utvärdera företagets processer för testning och mjukvaruutveckling, identifiera förseningsmoment och föreslå korrigeringsåtgärder.

Våra kunder inkluderar även stora företag med högt utvecklade processer och som behöver hjälp med bara vissa delar av ett produktutvecklingsprojekt. Vi erbjuder expertis inom mjuk- och hårdvara i embedded systems och produktionskunnande under ett tak och vi har fördjupade kunskaper om alla stadier av produktutvecklingsprojekt.

Vår kompetens omfattar:

  • Testautomation
  • Kontinuerlig integration
  • Kontinuerlig leverans
  • DevOps
  • Jenkins
  • Robotramverk
  • Termisk testning
  • EMC-testning
  • Kvalitetssäkring

Mer att läsa

Kontakta oss
Erica Dahlberg
Erica Dahlberg
BU Director
Software & Embedded Solutions