Close

Testlaboratorium

EMC-tester - obligatoriska för all elektronisk utrustning

Testning av elektromagnetisk kompatibilitet, eller EMC, säkerställer att elektroniska produkter uppfyller de officiella kraven.  Omfattande emissions- och immunitetstester används för att säkerställa att produkten kan fungera utan störningar i olika hushålls- och industrimiljöer.

Godkända EMC-tester

Espotel Oy, som ingår i Etteplan-koncernen, innehar ackrediteringskoden T298 för kommersiella EMC-testlaboratorier i enlighet med kraven för SFS-EN ISO/IEC 17025:2005, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda kunder ackrediterade EMC-tester (elektromagnetisk kompatibilitet) som uppfyller rådande normer. Omfattningen för Espotel Oy:s ackreditering kan ses på FINAS:s webbplats 
https://www.finas.fi/sites/en/operators/Pages/default.aspx#k=T298.

Det finns endast en handfull ackrediterade kommersiella EMC-testlaboratorier i Finland.

T298_cmyk.jpg

EMC- och RF-testning

Etteplan tillhandahåller allt utvecklingsarbete och de standardiserade EMC- och RF-tester (Radio Frequency) som kunden behöver. Därmed kan vi påskynda våra kunders produktutveckling betydligt.

Oavsett produktens EMC- eller RF-prestandaproblem, kommer vi att lösa det med hjälp av högklassiga expertkunskaper, automatiserad mätutrustning och testmiljöer. Vi erbjuder snabb, kostnadseffektiv service.

Vi erbjuder även fullständiga tjänster för certifieringsrådgivning och godkännanden.

Testlaboratorium avslöjar dolda fel

Ett fel i en elektronisk enhet kan härröra från olika källor: elektronik och/eller mekanisk design, fel eller dålig arbetsmetod vid montering, avvikelse i komponentkvalitet eller helt enkelt en lågkvalitativ komponent. När man väljer en komponent är det viktigt att identifiera de faktorer som är kritiska när det gäller tillförlitlighet.

Oavsett orsaken till ett fel är det alltid viktigt att hitta orsaken för att kunna lösa rätt fel. Och ju snabbare felet repareras, desto snabbare kan produkten introduceras till marknaden. Data som erhållits genom felanalys är viktig, eftersom även det minsta felet i en enhet kan innebära betydande garantikostnader och försämra intrycket av varumärket.

Felanalys och miljöprovning stöder varandra

Etteplan felanalys och miljöprovnings-laboratorier kan snabbt kontrollera om prototypen uppfyller de produktkrav som ställs för enheten. En del av vår expertis är att känna igen de delar som orsakar driftsäkerhetsrisker och att utforma testproceduren kring dem.

Våra felanalyser bygger på en djupgående förståelse av felmekanismer, så att vi kan välja lämpliga spänningar och stressnivåer för miljötesterna.

Mångfald garanterar kvalitet

Som ett teknik- och testföretag känner vi också till riskerna vid tillverkning, montering och sluttestning och vi kan analysera dem i både testdesign och resultat- och felanalys.

Beroende på uppdraget vi får av kunden, implementerar vi även en analys av testresultaten. Det är lätt för kunden att fatta beslut baserade på analysen och att prioritera de förbättringar som behövs. Etteplans styrka baseras på omfattande teknisk expertkunskap från olika branscher.

Mer att läsa

Kontakta oss
Marcus Carlberg
Marcus Carlberg
Department Manager
Software & Embedded Solutions