Close

Serviceinformation

Rätt information vid rätt tidpunkt och plats

 

Förbättra lönsamheten för din serviceverksamhet med våra lösningar för att ge dina slutanvändare rätt information, vid rätt tidpunkt, där det behövs. Etteplan erbjuder ett brett utbud av tjänster för att bygga digitala lösningar, för att skapa och hantera din serviceinformation, såväl som utveckling av omfattande IoT-lösningar för din serviceverksamhet.

Tillverkare av industriutrustning strävar efter tillväxt inom servicesektorn och deras intäkter påverkas av serviceverksamhetens effektivitet. Servicekostnaderna har visat sig vara höga och underhållsprocesserna är ineffektiva. Till exempel: en servicetekniker måste först ta sig till platsen för att inspektera problemet, beställa reservdelar och sedan återkomma en andra gång för att utföra det faktiska underhållet. Forskning har påvisat att det tar en servicetekniker upp till 50 % extra tid att felsöka ett problem, eftersom underhållsinformationen antingen är svår att hitta, använda eller förstå på grund av lågkvalitativ serviceinformation i långa PDF-filer.

Tillvarata data

Genom smarta industriella internetlösningar kan tillverkare och serviceföretag samla in, analysera och tillvarata data som samlas in från användningen av deras produkter: från tidig problemidentifiering till förebyggande underhåll för att förbättra effektiviteten och konkurrenskraften för underhållsverksamheten. Genom att ansluta maskindata till serviceinformation kan företag förbättra sin serviceverksamhet betydligt, få konkurrensmässiga fördelar och öka vinsterna.

Mer att läsa

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions