Close

Konsulttjänster

Creating a content strategy for your technical documentation

En väldefinierad innehållsstrategi är en viktig del av den övergripande affärsstrategin eftersom produktinformationen utgör en viktig del av din produkt.

Med årtionden av erfarenhet kan vi hjälpa dig att definiera en innehållsstrategi som hjälper dig att uppnå dina verksamhetsmål.

Våra tjänster

  • Definiera eller anpassa din innehållsstrategi så att den uppfyller dina övergripande verksamhetsmål.
  • Rådgivning angående hur man skapar, hanterar och levererar innehåll på det mest kostnadseffektiva sättet samtidigt som man uppfyller lagstadgade krav och kvalitetskrav.
  • Val av de verktyg som är lämpliga för dina specifika behov.
  • Information om hur man sänker kostnaderna och sparar tid avseende översättning och tryckning.

Mer att läsa

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions