Close

Översättningar

Din översättningspartner

Vi har tillhandahållit översättningstjänster i över fyra årtionden och är specialister på över 50 språk inom olika branscher: verkstad, medicinteknik, luftfart, försvarsindustrin, konsumentprodukter och många fler.

Vårt rykte när det gäller tillhandahållande av snabba och högkvalitativa tekniska översättningar till mycket konkurrenskraftiga priser står sig fortfarande efter 40 år och det gör även vår förmåga att minska kostnaderna genom att tillämpa våra sofistikerade översättningshanteringsverktyg och förenklade språktekniker.

Expertkunskap

  • Översättningar till över 50 språk
  • Omfattande nätverk med över 500 översättare och agenturer
  • Branschens bästa översättningsverktyg
  • Simplified Technical English (STE) för kvalitetsförbättring och kostnadsbesparingar
  • Terminologihantering för tydlighet och konsekvens
  • Egna DTP-tjänster
  • Översättningsportal för enkel beställning

Begär ett kostnadsförslag

Vi hjälper dig att globalisera dina produkter samtidigt som vi letar efter sätt att minska kostnaderna utan att kompromissa med kvaliteten. För att ta reda på hur, kontakta oss idag.

Begär ett kostnadsförslag

Våra kunder


Kunder som Tristar, Philips och Marel förlitar sig på oss när det gäller deras översättningsbehov.

Tristar logoMarel logoPhilips logo

Mer att läsa

Philips – Healthtech & Lighting

Royal Philips Electronics från Nederländerna är ett mångsidigt hälsoindustriföretag som fokuserar på att förbättra människors liv med hjälp av innovationer som ligger i tiden. I egenskap av ett världsledande företag inom hälsa, livsstil och belysning integrerar Philips teknik och design i lösningar med människan centrum som baseras på kundinsikter och varumärkets löfte om "innovationer och du".