Close

Teknisk dokumentation

Vi stödjer dig under din produkts livscykel där vi säkerställer att alla tekniska dokumentationsbehov uppfylls och överträffas.

Tack vare våra beprövade metoder kan vi inte bara skapa innehåll på ett kostnadseffektivt sätt, utan även säkerställa att det är framtidssäkrat och hjälper till att förbättra lönsamheten för din serviceverksamhet.

Över 500 specialister på teknisk dokumentation, som är utbildade och har erfarenhet när det gäller att tillämpa vår metod, står till din tjänst.

Vi tar hand om dina tekniska dokumentationsbehov så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Tekniska dokumentationstjänster


Etteplans tekniska dokumentationstjänster ger kostnadseffektivitet och driftsmässig flexibilitet, där dokumentationen:

 • Uppfyller och överskrider de högsta lagstadgade och säkerhetsrelaterade kraven, inklusive EU (CE)-direktiv, FDA och kontraktsmässiga regler.
 • Skapas till lägsta möjliga kostnad tack vare vårt överlägsna sätt att arbeta och våra utlandsmöjligheter.
 • Levereras i tid så att produkterna kan fraktas tillsammans med dokumentationen på valfritt önskat språk utan förseningar.
 • Betraktas som en integrerad del av din produkt.
 • Leder till optimerad underhållsverksamhet eftersom slutanvändarna har snabb och enkel tillgång till service- och reservdelsinformation.
 • Är framtidssäkrad, vilket tillåter att informationen publiceras med hjälp av applikationer som förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) och kan anslutas till sakernas internet (IoT).

 

Expertkunskap:

 • Tekniskt författande & illustrationer
 • Simplified Technical English (STI)
 • Visualisering
 • Innehållshantering
 • Dynamisk publicering
 • Handböcker för montering, drift och underhåll
 • Patentdokumentation
 • Monteringsöversikter
 • Arbetsinstruktioner
 • Utbildning / e-learning
 • Reservdelskataloger
 • Produktvägledningar
 • Snabbreferensguider
 • Onlinehjälp

Och mycket mer!

Mer att läsa

Bin - e

Bin-e är ett polskt företag som utvecklar och tillverkar smarta återvinningsstationer med föremålsigenkänning, artificiell intelligens och databehandling. Företagets produkt, Bin-e, sorterar avfallet och bidrar till ett minskat koldioxidavtryck genom optimerade avfallstransporter. I en tillhörande webbapp kan användaren och företaget som sköter sophämtningen se när avfallskärlet är fullt. Lösningen är främst avsedd för kontor och offentliga byggnader.

Philips – Healthtech & Lighting

Royal Philips Electronics från Nederländerna är ett mångsidigt hälsoindustriföretag som fokuserar på att förbättra människors liv med hjälp av innovationer som ligger i tiden. I egenskap av ett världsledande företag inom hälsa, livsstil och belysning integrerar Philips teknik och design i lösningar med människan centrum som baseras på kundinsikter och varumärkets löfte om "innovationer och du".

Manualer 2.0 till Boon Edam

Boon Edam är en ledande tillverkare av karuselldörrar och säkerhetsslussar som levererar eleganta produkter. Men en fantastisk produkt förtjänar en lika fantastisk manual som inte behöver förklaras och som gör livet enklare för både montörer och slutanvändare. Så har det inte alltid varit för Boon Edam. Bert Dammers, Manager Information & Document Management på Boon Edam berättar vad som krävdes av hans team för att skapa manualer som de kan vara stolta över.

ABB Motors and Generators

På ABB sökte man effektivare processer för sina produktkataloger. Lösningen blev Etteplan HyperDoc. Förutom att man nu klarar sig med mindre resurser kan till exempel små förändringar i katalogerna uppdateras överallt med en gång.

Valmet

Valmet och Etteplans samarbete inom maskinteknik och teknisk dokumentation sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden. Det strategiska partnerskapet är baserat på öppenhet.

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions