Close

Visualisering

Vi hjälper dig att visualisera din produktinformation på fantastiska sätt

Etteplan erbjuder avancerade visualiseringsmetoder för att effektivt förmedla teknisk information.

Illustrationer och animationer hjälper olika typer av slutanvändare att bättre förstå informationen du förser dem med för att installera, använda eller underhålla dina produkter.

Etteplan har utvecklat STI (Simplified Technical Illustrations) för att producera kostnadseffektiva illustrationer. Vi tillämpar förenkling och struktur på sättet som illustrationerna skapas och hanteras.

Simplified Technical Illustrations (STI)

Etteplan utvecklade STI (Simplified Technical Illustrations) för att producera kostnadseffektiva illustrationer. Vi tillämpar förenkling och struktur på sättet som illustrationerna skapas och hanteras.

STI har tre huvudsakliga fördelar: information som är känslig för immateriella rättigheter filtreras bort, den förenklade illustrationen är enklare att förstå och illustrationen kan återanvändas i många olika syften. När detta kombineras med struktur tillåter det oss att förse våra kunder med professionella och högkvalitativa slutresultat till en mycket lägre kostnad.

Fördelar

Vår metod för visualisering, som bygger på 40 års erfarenhet, säkerställer att illustrationer och animationer uppfyller alla lagstadgade krav och förmedlar högteknisk information på ett mycket tydligt sätt för att förhindra driftsavbrott och minska underhållskostnaderna. Målinriktat innehåll förbättrar användarupplevelsen och kan återanvändas i flera syften, som i exempelvis kataloger, försäljningsmaterial, inom utbildning och i applikationer för förstärkt verklighet.

Förenklade tekniska illustrationer hjälper till att spara in kostnader på översättning och lokalisering och kan uppdateras snabbt och enkelt, vilket kan spara in upp till 70 % av en illustratörs tid.

 

Våra kunder


Kunder som Amgen, Sekisui, BAT och Boon Edam förlitar sig på Etteplans tjänster. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig!

 

Amgen logoBoon edamSekisui logo

 

Mer att läsa

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions