Close

Automation

Etteplans automation omfattar maskin-, process- och fabriksautomation, såväl som automation för fordon och transporter samt trafikkontroll- och tunnelautomationssystem.

Vi har utvecklat lösningar i världsklass för våra kunder inom exempelvis virtuell montering och driftsättning av anläggningar, produktionslinjer och processer, simuleringsautomation och förebyggande underhåll. Utöver detta förlitar sig våra kunder på Etteplans kompetens inom högpresterande fjärrkontrollerade automationssystem.

Våra tekniska
automationstjänster

Vi har djupgående expertkunskap inom de senaste automationssystemen från olika PLC- till DCS-system (distribuerade styrsystem) och QCS (kvalitetskontrollsystem). Våra instrumenterings- och automationstjänster inkluderar design av system för tillverkningsexekvering, process- och fältinstrumentering såväl som design av mjukvara för processautomation. Vi erbjuder även övervaknings- och driftsättningstjänster såväl som tjänster för fabrikstest och systemacceptanstest.

Våra expertområden


Robotteknik och andra avancerade fjärrprogrammeringslösningar utgör kärnan i vår automationsteknik. Vi har med framgång designat och implementerat flera robotteknik- och produktionslinjelösningar för att öka skalbarheten och kvaliteten i tillverkningsprocessen.

Virtuell driftsättning sparar dig värdefull tid och pengar

Att testa högautomatiserade produktionslinjer och särskilt PLC-styrsystemet före driftsättning leder ofta till dyra korrigerande designkonfigureringar vilket även fördröjer tidplanerna för lansering.

Etteplan designar avancerade virtuella driftsättningsmodeller för industriella maskiner och processer för att säkerställa korrekt och säker funktion i maskiner och produktionslinjer. Virtuell driftsättning hjälper dig att förkorta tiden till marknadsföring och spara in på kostnader. Det rekommenderas starkt, särskilt för säkerhetskritiska produkter.

Se på videon för ett exempel på en virtuell driftsättningsmodell.

 

Våra kunder inom automation

 

Bland våra kunder inom automation ingår Outotec, Valmet, Wärtsilä, Nordkalk, Pilkington och Nextrom.

Outotec logoValmet logoWartsila logo
Nordkalk logoPilkington logoNextrom logo

Mer att läsa

Cautio

Genom Etteplans samarbete med Cautio kan säkerheten vid Finlands 1800 obevakade järnvägsövergångar ökas. Etteplan ansvarade för den övergripande utvecklingen av Cautios system, där GPS-data från tåget triggar igång en ljussignal som varnar trafikanterna.

Kontakta oss
Pontus Nordström
Pontus Nordström
Area Manager
Engineering Solutions