Close

Marinteknik

Etteplan tillhandahåller fartygskonstruktionstjänster till kunder inom kust- och marinindustrin. Vårt team av marinexperter består av erfarna fartygsarkitekter och konstruktörer vars kärnkompetens ligger inom teknisk konstruktion och analys av avancerade fartygsstrukturer.

Marinteknisk expertis på Etteplan täcker ett brett spektrum av designtekniska discipliner, inklusive skrov, fartygsteori, interiör, elektriska, mekaniska och programvaruutveckling. Etteplan erbjuder också tjänster inom teknisk dokumentation som följer Shipdex™-protokollet.

Styrka, stabilitet och dynamisk respons (vibration) i stålkonstruktionerna

Etteplan har en djupgående expertis inom den Finita elementmetoden och modellering (FEM/FEA) för stålkonstruktioner inom marinteknik. Vi är också en av de få tjänsteleverantörerna på marknaden med specialkunskap inom fartygsvibrationsanalys, inklusive strukturdämpning, däckmassor, vattenmassans beteende vid vibration, excitationer och tillåten vibrationsrespons. Kunderna förlitar sig på vårt utförande av responsberäkningar för brottgräns, stabilitet och dynamik samt analyser för högeffektiva lösningar i alla typer av skeppsbyggnadsprojekt: nya byggnader, ombyggnader och omvandlingar.

 

Framtvingad vibrationsanalys hjälper till att förutsäga skrovets vibrationsnivåer redan i den tidiga utvecklingsfasen. Vi har skräddarsytt Femap och utvecklat ett flertal fartygsspecifika programvaruverktyg för modellering och efterbehandling med Femaps applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Titta på videon om effektiv modellering av fartygets globala modell, för att lära dig mer om vår programvaruutveckling

Tjänster för att uppfylla klassificeringssällskaps standarder

Vi tillhandahåller teknisk rådgivning och inspektion av dokument och skrovstruktur på plats.

Våra tjänster omfattar fartygets hela livslängd (byggande av nytt fartyg, årlig undersökning, interimsundersökning, specialundersökning) för att säkerställa att standarderna upprätthålls. De obligatoriska inspektionerna kan utföras av inrikesstadgar och internationella konventioner (International Maritime Organization, IMO).

Etteplans marintekniktjänster hjälper kunderna att uppfylla klassificeringssällskaps standarder för säkerhet. Vi har till exempel lång erfarenhet av att uppfylla industrins krav på stabilitet och säkerhet genom att använda sofistikerade FE-analysverktyg och metoder.

Vårt ständiga engagemang för forskning och utveckling säkerställer användningen av branschledande verktyg och programvara, till exempel skräddarsydd Femap och Hypermesh-verktyg för FE-modellering, lastning, kontroll, efterbehandling och rapportering. Vårt makrobibliotek växer kontinuerligt då våra specialister utvecklar och producerar nya lösningar i varje projekt.

Våra tekniska dokumentationstjänster uppfyller kraven för Shipdex™-protokollet som utvecklades för att standardisera den tekniska och logistikrelaterade informationen inom den internationella fraktbranschen. Vi hjälper våra kunder att uppfylla kraven för Shipdex™-protokollet med tekniska skrift- och illustrationsmetoder såväl som avancerade informationssystem och programvaruverktyg. Värdet för kunderna baseras på högkvalitativa data som är enkla att hantera och återanvända i olika publikationer både i tryckt format och online.

Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director