Close

Produkt- och systemsäkerhet

Etteplan har omfattande kunskap inom funktionella säkerhetsaspekter för maskiners styrsystem och processindustrin samt inom planering av säkra arbetsmetoder samt metoder för montering och installation. Vi hjälper våra kunder med säkerhetsfrågor under hela livscykeln för produkter, maskiner och system - specifikationer, konstruktion, tillverkning, installation, drift, underhåll, modernisering och kassering.

Dina säkerhetsexperter hos Etteplan

Riskbedömning kräver en god teknisk kunskap och förmåga att förutse potentiella risker. Etteplan kan leda hanteringsprocesser för produktsäkerhet eller fungera som en extern konsult. Etteplan levererar även nyckelfärdiga projekt, såväl som funktionsåtagenden (Managed Services), där vi tillhandahåller kontinuerliga produkt- och systemsäkerhetstjänster till kunden.

Att identifiera och tolka kraven för säkerhetsdirektiv och standarder kan vara en komplicerad uppgift. Våra säkerhetsingenjörer har mångårig erfarenhet inom tillämpning av normer som exempelvis ISO12100, ISO13849-1, IEC 62061 och IEC 61508. Vi stödjer våra kunder när det gäller utvärdering av bästa praxis för att tillämpa dessa normer på kundens anläggning.

Mer att läsa

Kontakta oss
Maria Holmberg
Maria Holmberg
Department Manager
Software & Embedded Solutions, Stockholm & Västerås