Close

Systems engineering

Etteplan har en lång erfarenhet av att driva komplexa tekniska projekt över hela dess livscykel. Våra experter har omfattande erfarenhet av systemtekniska krav inom flera krävande branscher, inklusive flyg och försvar, transport- och fordonsbranscher, gruvdrift och medicinteknik. Våra tjänster uppfyller de allra högsta kraven när det gäller kostnadseffektivitet, kvalitet och producerbarhet.

Vår systemtekniska kompetens 

Etteplans systemtekniska kompetens inkluderar systemdesign och kravhantering, modellbaserad systemteknik (MBSE), systemsäkerhet, informationssäkerhet, integrerat logistikstöd (ILS), system-/produktutvecklingsprojekt, systemintegration, projektledning och kvalitetssäkring, verifiering och validering samt upphandlingsassistans.

Säkerhetsklassade system för kunder med högt ställda krav

Etteplan har utfört tester och validering för militära C2-system, integrerat logistikstöd (ILS) för Air Defence Center, systemsamordning för flygvapen, konfigureringshantering för helikoptersystemet NH 90, vägledning för säkerhetsklassificering, tekniska upphandlingsspecialisttjänster för ett VIP-regeringsplan, projektledning för CATIA-uppgradering, granskning av säkerhetslösningar för den svenska polisens IT-system och mycket mera.

Mer att läsa