Close

Teknik- och projektlednings­tjänster

När det gäller teknik- och projektledningstjänster, är fördelen med Etteplan är våra experters förmåga att tillämpa dessa tvärvetenskapliga kunskaper. Som föregångare inom utvecklingen av tekniska metoder, arbetar våra experter inom kunskapsnätverk för att ständigt utveckla bästa praxis och metoder för att ge kundernas produkter och processer mervärde.

Projektledning

Våra beprövade projektledningsmetoder säkerställer att överenskommen tidsplanering och budget uppfylls och att projektrelaterade risker hanteras på ett bra sätt.

Etteplan erbjuder en mängd olika tjänster inom området för teknikhantering:

 • Omfattande projektledning som en del av projektleveransen.
 • Högkvalificerad projektledare för att hantera kundens projekt.
 • En expert för att utveckla kundens projektledningsmodell och processer.
 • Utbildningstjänster som är skräddarsydda efter kundens specifika behov.

Process- och metodutveckling

Våra experter har omfattande områdesspecifika kunskaper för att förbättra våra kunders processer för produktutveckling och beställning-till-leverans för att uppfylla verksamhetens målsättningar.

Våra tjänster omfattar:

 • Utveckling och modellskapande av kundens tekniska processer.
 • Metodutveckling (t.ex. rådgivning avseende implementering av 3D-modellmetoder).
 • Utbildningstjänster i anslutning till nya verktyg och metoder (t.ex. CAD/PDM/PLM-system).

Tjänster för hantering av produktens livscykel (PLCM)

Våra konsulttjänster för hantering av produktens livscykel omfattar t.ex.:

 • ILS (integrerad logistiksupport).
 • Implementering, användning och underhåll av produktdatahanteringssystem (PDM) och system för hantering av produktens livscykel (PLM).
 • Tekniska analystjänster för förebyggande underhåll och produkttillförlitlighet.

Utveckling av en global teknisk process

 • Etteplan hjälper kunder att identifiera och lägga ut tekniskt arbete på entreprenad som traditionellt har utförts internt.

 

Övriga tjänster:

 • Utveckling av kundens kvalitets- och miljösystem i enlighet med kraven för ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14001.
 • Utvärdering av kundernas processer för produktutveckling eller beställning-till-leverans för att dokumentera aktuell situation och potentiella förbättringsområden.

Mer att läsa