Close
Våra lösningar för

Smart Mobilitet

Mobilitetstjänster genomgår en enorm omställning och intelligenta trafiklösningar ska ge oss säkrare och smidigare trafik med mindre utsläpp. Med 5G-nätverk, IoT och fordon som en dataplattform kan vi skapa nya affärsmodeller, tjänster och självkörande fordon. Behovet att äga sitt eget fordon är ifrågasatt och minskar i takt med framväxandet av behovsbaserade transporttjänster. Samma trend märks bland annat när det gäller företagsbilkörning, där nya flexibla mobilitetslösningar eftersträvas.

Omvandla mobilitetstjänster och intelligent trafik  

Tillsammans med våra kunder skapar vi nästa generations mobilitetstjänster för intelligent trafik och IoT-lösningar, vilket kombinerar det smarta molnet och edge computing när det gäller fordon. Vi utvecklar också lösningar för kommunikation mellan fordon och för kommunikation med omgivande tjänster, miljö och infrastruktur (V2X, vehicle-to-everything-teknik). 

Vi har konstruerat ett antal effektiva mobilitetstjänster som gör att transaktioner inom fordonstjänsteområdet kan utföras som mobila självbetjäningstjänster. Vi har också stor expertkunskap när det gäller att utveckla system för leasing, för hantering av fordonsflottor samt transport- och logistikbehoven. 

Mjukvarulösningar för laddningsinfrastruktur åt elbilar: integrering, backend-system, applikationer och mobila betalningslösningar.   

  • Intelligenta trafikapplikationer

Applikationer för trafiktjänster som gör att transaktioner kan utföras som mobila självbetjäningstjänster. Vi har varit med och implementerat applikationer för mobil bränslepåfyllning och bildelning.

  • Vehicle-to-everything (V2X)  

Det smarta molnet och edge computing gör det möjligt att utveckla tjänster för fordon till fordon-kommunikation och för kommunikation med omgivande infrastruktur och tjänster. 

  • Hantering av fordonsflottar

Hantering av fordonsflottor − lösningar för leasing, logistik och industri. En gedigen förståelse för optimering av logistikrutter och hantering av fordonsflottor, placering och förebyggande underhåll.

Helhetsleverantör av intelligenta trafiktjänster

Vi är en heltäckande leverantör av intelligenta trafiktjänster. Vår specialkompetens fokuserar på lösningar som kombinerar lågnivåprogrammering, användardrivna konsumentappar och smarta molnlösningar. Vi har erfarenhet av att utveckla lösningar för  bildelning, mobil bränslepåfyllning och betalningslösningar för biltvättar, fordonstestcenter, laddningsinfrastruktur för elbilar, bilhandlare, leasing, logistik och bränslehandeln.

Införa heltäckande tjänster för intelligent trafik med användarnas verkliga behov i åtanke

Vi utvecklar och implementerar övergripande programvarulösningar och inbäddade system i mobilitetsmiljön. Vi producerar helhetstjänster och -lösningar ur ett kund- och användardrivet perspektiv och strävar efter ett genuint digitalt partnerskap. Vi vet precis hur mobilitetsekosystem och miljöer med flera leverantörer fungerar, och hur man håller igång affärskritiska mobilitetssystem dygnet runt under veckans alla dagar.

Mikko Viskari

Mikko Viskari

Head of Technology, Cloud and Applications
+358 50 465 1322
Send e-mail

Ställ en fråga till Mikko Viskari eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).