Close
Våra lösningar för

Fordon

För att stötta ledande företag i fordonsindustrin, erbjuder Etteplan ett brett utbud av tjänster, inklusive utveckling och integration av system och attribut för kompletta fordon. Våra egna lab och testcenter i Sverige och Finland erbjuder avancerade testtjänster som krävs för att utveckla och verifiera komplexa produkter och system.

Våra tjänster för fordonsindustrin

Etteplans tjänster för fordonsindustrin täcker alla faser i produktutvecklingsprocessen. Vår breda expertis omfattar till exempel mekanisk och elektrisk konstruktion, elektronik, batteridesign, utveckling av inbäddad mjukvara, autonom körning, aktiv säkerhet, teknisk dokumentation samt testning och verifiering.

Utöver det har vi djupgående kunskap och erfarenhet inom konstruktion och verifiering av fordonsklimat

Kombinationen av Etteplans expertis inom fordonsklimat och vår testanläggning ger oss bästa möjliga kunnande för att utveckla och verifiera optimalt klimat i ett fordon. Etteplan har en lång historia av att tillhandahålla helhetslösningar och experttjänster inom klimatteknik. Vår djupgående kunskap om fordonsklimat leder till påtagliga kundfördelar: besparingar i tid och kostnad för utveckling. Etteplan har även långtgående kunskap om klimatkontroll i kollektivtrafik och fordon för krävande förhållanden. Bussklimat, till exempel, är i sig en mycket avancerad disciplin med höga krav på väldigt specifika kunskaper.

Batteriteknik

Etteplans expertteam har solid akademisk och industriell domänkunskap inom ett brett spektrum av tekniska områden som har med energilagring och sladdlös kraftförsörjning att göra. Vi stödjer industrin med utveckling av system för batterier och energilagring i elektriska fordon och utrustning. Vi tillhandahåller även testning, expertrådgivning, teknikutvärderingar och avancerad tolkning av testdata.

Interna laboratorier och testcenter

Etteplans interna laboratorier och testcenter i Göteborg och finska Jyväskylä erbjuder en unik kombination av tjänster inom konstruktion och testning och uppfyller de stränga kraven från kunder inom fordon och transport.

Etteplans testcenter i Göteborg

Vår svenska testanläggning är utrustad med toppmodern testutrustning, inklusive testriggar för HVAC och A/C-komponenter, klimatkammare, ett säkert internt projektkontor och en verkstadsanläggning. Vi löser de mest komplexa utmaningar inom fordonsklimat, simulering och testning av system för klimat och kylning.

Etteplans testcenter och ackrediterade laboratorium i Jyväskylä i Finland

Med våra testtjänster och med dedikerade testanläggningar och testutrustning inom miljömässig och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) kan vi utsätta apparater och produkter för olika klimat och klimatförändringar, fuktighet, slitage, vibrationer, UV-ljus, kemikalier, mekaniska påfrestningar och andra faktorer för att simulera användningsmiljöer runt om i världen. Vi utför även tester för fuktighet och damm samt skydd mot åtkomst till farliga delar. 

Etteplan har ackrediteringskoden T298 för kommersiella EMC-testlaboratorier i enlighet med krav SFS-EN ISO/IEC 17025:2005, vilket gör att vi kan erbjuda testning av EMC och RF i enlighet med dessa standarder. 

Teknisk dokumentation

Etteplan tar hand om alla era dokumentationsbehov, inklusive användarmanualer, installationsmanualer, servicemanualer, print on demand samt all patentrelaterad dokumentation och översättning. Vi har lång erfarenhet av att skapa, underhålla och publicera teknisk produktinformation av hög kvalitet.

Magnus Frey Etteplan

Magnus Frey

Regional Manager Engineering Solutions, Central & Western Sweden
+46 70 640 23 24
Send e-mail

Ställ en fråga till Magnus Frey eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).