Close
Våra lösningar för

Konsumentprodukter

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster till våra kunder i konsumentproduktbranschen. För konsumentprodukter är bra bruksanvisningar extra viktigt eftersom användarinformationen, och därmed produktens användning, är en central del i kundupplevelsen. Det avgör kundens hela upplevelse av varumärket.

I april 2015 outsourcade Husqvarna den globala produktionen och underhållet av vår tekniska dokumentation till Etteplan. En enklare, harmoniserad process för teknisk dokumentation ökar vårt tempo, spar in kostnader och förbättrar kvaliteten.
Daniel Hanngren
Director Communality, Technical Office
Husqvarna Group

Teknisk dokumentation kärnan i bra konsumentprodukter

Enligt lagen måste en produkt alltid åtföljas av en bruksanvisning på papper, som ett minimum för säkerhetsanvisningar och första användning. Instruktioner för fortsatt användning, felsökning och service kan tillhandahållas digitalt. Men manualer kommer fortfarande ofta i långa, ordrika format vilket avskräcker användaren och har en negativ inverkan på kundupplevelsen. Etteplan har lång erfarenhet av att producera användarinformation som är engagerande, tillgänglig på mobila enheter och presenterad på ett professionellt och begripligt sätt på valfritt språk. Ju enklare det är för kunden att använda produkten, desto mer positivt upplever de produkten och ert varumärke.

Vi har hjälpt våra kunder att förbättra kvaliteten på deras produktinformation och sänka sina översättningskostnader. Etteplan använder den ledande mjukvaran för kvalitetshantering Hyper STE för att garantera att företagets terminologi och stil efterlevs. Våra kunder är kända varumärken som Electrolux (hushållsapparater), Tristar (hushållsapparater och hemelektronik), Husqvarna (hushållsapparater och trädgårdsredskap) och Gardena (trädgårdsredskap).

Våra kunder inom Konsumentprodukter

Digitaliseringen förändrar produkter

Genom digitalisering, artificiell intelligens och publiceringsformat som förstärkt verklighet, förändras konsumentproduktbranschen i ett otroligt tempo. I en inte så avlägsen framtid kommer ditt kylskåp veta när du har slut på mjölk och beställa mer åt dig online.

Den nya digitala miljön ändrar inte bara branschen för konsumentprodukter, utan även det sätt på vilket användarinformationen utvecklas, hanteras och distribueras, vilket utgör kärnan i Etteplans kompetens. Vi hjälper er att få rätt information till era kunder, på begäran och på det mest kostnadseffektiva sättet, och framtidssäkrar informationen.

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).