Close
Våra lösningar för

Telekom

Etteplan besitter omfattande domänkunskap inom telekommunikationsbranschen och erbjuder ett brett utbud av lösningar för er uppkoppling. Våra tjänster hjälper er att fokusera på er egen kompetens och kärnverksamhet. Våra tjänster för att skapa uppkoppling är utformade för att möta alla unika krav i era projekt och omfattar allt från färdiga komponenter till fullt anpassade lösningar.

Solid sektorsspecifik expertkunskap som stödjer telekommunikationsprojekt

Etteplans telekomexpertis omfattar tekniker inom 2G, 3G. 4G och 5G: mobila nätverk och mobiltelefoner, digitaliseringslösningar och utveckling av lösningar för interoperabilitet som använder flera typer av trådlös teknik i samma enhet. När projektet berör till exempel en mobiltelefon, kan vi ta ansvar för vissa delar av projektet eller komplettera kundens projekt med vår expertis.

Förutom tjänster för att skapa uppkoppling erbjuder Etteplan även ett brett utbud av supporttjänster, som simulering och testning av antenner och spektrum för EMC och RF, miljötester, felanalys, kvalitetssäkring, efterlevnadsrådgivning, marknadstillträde inom EU, CE-märkning, utveckling av produktionstester och teknisk dokumentation. Etteplan har solid erfarenhet av att testa enheter åt kunder inom telekomsektorn. Vi utför elektriska tester, mekaniska tester och radiotester på produkter i vårt eget laboratorium. Tack vare vår expertis kan ni vara säkra på att slutprodukten uppfyller alla tillsynskrav och snabbt nå ut till marknaden.

Företag som Tellabs och Siemens har valt Etteplan som partner för att få hjälp att uppfylla de krav som uppstår genom digitaliseringen av tjänster och underhåll. Flera kunder har outsourcat sin tekniska dokumentation och produktutveckling helt till Etteplan.

 

NB-IoT-baserad plattform för trådlös dataöverföring

Etteplan har utvecklat en plattform för dataöverföring som kan användas för att överföra data från en apparat till en molntjänst. Etteplans plattform för dataöverföring erbjuder en lösning i situationer där en tillverkare vill testa om tekniken med smalbands-IoT kan användas för en produkts trådlösa uppkoppling i en molnlösning. NB IoT är en särskilt intressant lösning när det handlar om att ansluta en stor mängd enheter till molnet och datamängderna är små.

LoRa erbjuder tillförlitliga IoT-lösningar och stark datasäkerhet

Etteplan äger ett av LoRa Alliance godkända testhus. Vi har utvecklat ett antal LoRa-enheter samt byggt och publicerat publika och privata LoRa-nätverk på olika platser runt om i Europa.