Close

Etteplan DEVICE, tjänsten för produktutveckling och livscykelhantering

Etteplan DEVICE

Etteplan DEVICE -tjänst täcker alla faser av produktutvecklingen för inbäddade produkter från koncept, arkitekturdesign, elektronik och programvaruutveckling till FoU-tester, teknisk dokumentation och produktgodkännanden. 

Vi testar olika trådlösa lösningar på våra sensorer. Vi är ute efter lågeffektslösningar som är enkla för våra kunder att använda. Med Etteplan fick vi experthjälp med implementeringen av NB-IoT-teknik och en mycket snabb och billig lösning för fälttestning. Vi har varit mycket nöjda med samarbetet och positivt överraskade över hur snabbt utvecklingsarbetet har fortskridit.
Jani Marjamaa
R&D Program manager
Vaisala
Nyckelfördelar
Omfattar rådgivning kring produktutveckling och produkthantering
Proaktiv produktutveckling med affärsmässigt och tekniskt genomtänkt projekt
Effektivitet erhålls via flexibel resursallokering och kompetenshantering

Ladda ner White paper

Managing Risks in Connected Device Development Projects

Ladda ner White paper

Managing Risks in Connected Device Development Projects

Please enter your contact information to receive the downloadable material via email. When you submit the form, we may be in touch with you by email after the material delivery. By submitting, you agree to our privacy policy.

Ladda ner White paper

Managing Risks in Connected Device Development Projects

Vi stödjer din produktutveckling från de första kritiska stegen

Etteplan DEVICE -tjänsten stöder din innovation från de första inledande idéerna till livscykelhanteringen för din unika produkt. Ett affärsmässigt och tekniskt genomtänkt  produktutvecklingsprojekt blir framgångsrikt. Och för att få en framgångsrik produktdesign behöver din innovation rätt kravspecifikation, som inte bara omfattar tekniska val och complianceplanering utan även affärsmässig produkthantering. 

För alla nya produkter måste du inte bara överväga produktfunktionalitet och huvudfunktioner utan även projektledning, complianceplanering, teknisk design, produktsäkerhet, produktgodkännande, teknisk dokumentation och produktlivscykelhantering. För produkter med inbäddade system måste du även säkerställa arkitekturdesign, elektronikdesign, programvaruutveckling, molntjänster, cybersäkerhet och testning. 

Vi kan hjälpa dig på alla dessa områden. Vår DEVICE -tjänst omfattar alla faser, tekniker, verktyg, tekniska plattformar och den expertis som krävs för att skapa en framgångsrik produkt i ett produktutvecklingsprojekt. 

Förstudie med informationsutvärdering 

Vi börjar med en förstudie som är en informationsanalys med intervjuer av nyckelpersoner inom ditt produktutvecklingsprojekt. Med utgångspunkt från denna analys ger vi dig en rekommendation om hur du bör gå vidare. 

Kravspecifikation

En uttömmande kravspecifikation krävs för att få en övergripande bild över vad som måste göras i ditt produktutvecklingsprojekt. Detta följs av en detaljerad och realistisk projektplan som omfattar hela processen med erforderliga arbetsflöden, roller, kompetenser och resurser. Eventuella tekniska risker som identifieras vid kravspecifikationen kan hanteras med en separat konceptanalys. 

 

Produktutveckling 

Den färdiga lösningen vi skapar i samarbete med dig i Etteplan DEVICE -tjänsten omfattar produktens samtliga funktionella aspekter inom alla designområden som elektronik, mekanik, inbäddad programvara, användbarhet och anslutningsmöjligheter inklusive molntjänster. 

Lika viktiga är icke-funktionella egenskaper som complianceplanering, produktsäkerhet, cybersäkerhet, tillverkning och FoU-testning. 

Etteplan utformar även produkttestare för att säkerställa kvaliteten vid massproduktion och för att möjliggöra snabb produktionsuppstart. Etteplans produktionstestare är tillverkaroberoende och används i hög grad i Finland, Europa och Asien. 

Vidare kan du, för att hantera din produkts produktionspotential och kostnadseffektivitet även under senare faser i livscykeln, använda våra tjänster inom produktlivscykelshantering som omfattar teknisk support, programvaruuppdateringar, underhåll av elektronikdesign, teknisk dokumentation, och kontinuerliga cybersäkerhetstester. 

Tjänsterna vi erbjuder dig med Etteplan DEVICE är: 

  • Rådgivning för affärsmässig produkthantering, informationsanalys med intervjuer och tillhörande dokumentation  

  • Workshops för att identifiera utvecklingsenheter och definiera arbetspaket för ditt produktutvecklingsprojekt 

  • Workshops för att definiera och dokumentera kravspecifikationer 

  • Rådgivning i produktkonception för att skapa en projektstruktur och teknisk planering

En av våra tjänster för FoU-testning är att tillhandahålla och utföra design av testsystem för massproduktion i vårt eget testlabb. Detta säkerställer kvaliteten på den massproducerade produkten och en snabb produktionsuppstart. 

Vidare kan du, för att hantera din produkts produktionspotential och kostnadseffektivitet även under senare faser i livscykeln, använda våra tjänster inom produktlivscykelshantering som inkluderar teknisk support, programvaruuppdateringar, elektronikunderhåll, teknisk dokumentation, och kontinuerliga cybersäkerhetstester. 

Etteplan DEVICE service moduler

 

Etteplan%20DEVICE_service%20modules.png

 

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).