Close

Om Etteplan

Engineering with a difference.

Vi är en internationell koncern med mer än 3 500 teknikspecialister som arbetar för att skapa en förändring i teknikvärlden. Vi tror att det kommer att krävas en annan, mer strukturerad, fokuserad strategi för att lösa morgondagens tekniska utmaningar.

Etteplan erbjuder lösningar för mjukvara och inbyggda system, maskin och anläggning samt teknisk dokumentation till världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften hos våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktens livscykel. Resultaten av Etteplan innovativa ingenjörskunnande kan ses i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Under 2020 omsatte Etteplan 260 miljoner euro. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE.

Vi är ett lönsamt tillväxtbolag

Etteplan är ett tillväxtbolag med ett tillväxtmål på intäkter med cirka 15 procent per år.

Läs mer

Board of Directors & Management (English)

Operating environment (English)

Historik

Etteplan har satt standarden inom teknisk design i 30 år. Företaget har varit en pionjär i utvecklingen av teknisk design och metoder, såväl som nya affärsmodeller.

Event & webinar

Corporate responsibility (English)

Financial responsibility

Etteplan’s operations have significant economic impacts on many different stakeholders. We pay taxes, wages, dividends and financial expenses and we purchase products and services.Etteplan’s financial performance has been strong for several years now. In 2020 our revenue decreased due to the global pandemic and was EUR 260.0 million (263.3). Our operating profit (EBITA) improved and was EUR 26.2 million (26.0). Etteplan currently operates in eight countries. We are committed to complying with all local, national and international laws and regulations in the countries where we do business and provide services. We pay taxes on our profits in all of the countries that we operate in. Läs mer

Personnel and social responsibility

Personnel and leadership development, providing career opportunities and treating employees equally are at the core of Etteplan’s human resource management. Etteplan’s Code of Conduct is the foundation of the company’s human resource management. Läs mer

Environmental responsibility

The day-to-day work of Etteplan’s environmental management is based on the standards specified in the ISO 14001 environmental system. The goals of our environmental policy include minimizing the environmental impacts of our own operations, training our personnel to recognize the environmental impacts of their work, and helping our partners observe responsibility in environmental matters. Läs mer

Responding to stakeholder expectations

Läs mer

Corporate responsibility reporting

Läs mer

Quality

Läs mer

Code of Conduct

We want our employees and partners to be proud to work with us, and we want to create well-being for all our stakeholders, based on our values of customer-orientation, proactiveness and attractiveness. This is why we have written this new Code of Conduct. Its purpose is to clearly present and communicate our common set of ethical values and business principles to all employees, stakeholders and partners, as well as to provide guidance in our daily business. Läs mer