Close

Etteplans tillväxtstrategi

Åter till Om Etteplan

Öka värdet för kunderna

Vi är en föregångare inom industrin tack vare vår breda tekniska kompetens och vårt avancerade tjänsteutbud. Det huvudsakliga målet med vår strategi är att skapa ännu större värde för våra kunder. Vi vill stödja våra kunder i den industriella omvandlingen, och vi vill växa och utforska nya lösningar tillsammans med dem.

Vi är ett internationellt tillväxtföretag. Vårt mål är att växa med omkring 15 procent per år, vilket skulle innebära intäkter på över 500 miljoner euro 2024. Vi strävar efter att växa på ett organiskt sätt, men på grund av en allt mer konsoliderad marknad, även genom förvärv. Vår organiska tillväxt bygger inte bara på de huvudsakliga bestånsdelarna i vår strategi, utan även på ett brett tjänsteutbud, gedigen kompetens och en stark ställning på marknaden. Genom att göra förvärv vill vi öka vårt kompetenskapital, vår närvaro och vårt tjänsteutbud.

 Klicka här för att se en heltäckande beskrivning av ”How we win”.

Strategins huvudsakliga beståndsdelar

Vår strategi består av tre huvudsakliga beståndsdelar: Kundvärde, Tjänstelösningar och Attraktiv arbetsgivare.

Kundvärde : Målet är att öka kundvärdet ytterligare. Genom att förstå kundens verksamhet och dra nytta våra breda kunskaper och våra nya innovationer och tekniker kan vi skapa ännu bättre tjänstelösningar för våra kunder och hjälpa dem att stärka sin verksamhet.

Tjänstelösningar : Målet är att utveckla tjänster där vi kombinerar teknik, effektiva processer och mångsidig kompetens med tekniska verktyg och metoder i världsklass. Vi strävar efter att bidra med ny teknik i våra tjänstelösningar och på så sätt skapa mer värde för våra kunder.

Attraktiv arbetsgivare : Målet är att behålla, utveckla och locka talangfulla medarbetare som tillsammans med våra kunder och samarbetspartners hjälper oss att förverkliga vår strategi.

 

Huvudsakliga tillväxtområden

Etteplan har definierat kontinuerlig utveckling av tjänstelösningar, digitalisering och internationell tillväxt som sina främsta tillväxtområden.

1. Kontinuerlig utveckling av tjänstelösningar

Vi integrerar tekniklösningar i våra tjänstelösningar och drar nytta av både digitala tekniker och programvarulösningar.

2. Digitalisering

Vi utvecklar digitala tjänster, förbättrar vår kapacitet för programvaruutveckling och stödjer våra kunder i deras digitaliseringsprocesser.

3. Internationell tillväxt

Vi utökar vårt heltäckande tjänsteerbjudande på alla våra nuvarande marknader. Vi vill växa i Centraleuropa och Asien, framför allt i Kina.

 

Board of Directors & Management (English)

Operating environment (English)

Historik

Etteplan har satt standarden inom teknisk design i 30 år. Företaget har varit en pionjär i utvecklingen av teknisk design och metoder, såväl som nya affärsmodeller.

Event & webinar

Corporate responsibility (English)

Financial responsibility

Etteplan’s operations have significant economic impacts on many different stakeholders. We pay taxes, wages, dividends and financial expenses and we purchase products and services.Etteplan’s financial performance has been strong for several years now. In 2020 our revenue decreased due to the global pandemic and was EUR 260.0 million (263.3). Our operating profit (EBITA) improved and was EUR 26.2 million (26.0). Etteplan currently operates in eight countries. We are committed to complying with all local, national and international laws and regulations in the countries where we do business and provide services. We pay taxes on our profits in all of the countries that we operate in. Läs mer

Personnel and social responsibility

Personnel and leadership development, providing career opportunities and treating employees equally are at the core of Etteplan’s human resource management. Etteplan’s Code of Conduct is the foundation of the company’s human resource management. Läs mer

Environmental responsibility

The day-to-day work of Etteplan’s environmental management is based on the standards specified in the ISO 14001 environmental system. The goals of our environmental policy include minimizing the environmental impacts of our own operations, training our personnel to recognize the environmental impacts of their work, and helping our partners observe responsibility in environmental matters. Läs mer

Responding to stakeholder expectations

Läs mer

Corporate responsibility reporting

Läs mer

Quality

Läs mer

Code of Conduct

We want our employees and partners to be proud to work with us, and we want to create well-being for all our stakeholders, based on our values of customer-orientation, proactiveness and attractiveness. This is why we have written this new Code of Conduct. Its purpose is to clearly present and communicate our common set of ethical values and business principles to all employees, stakeholders and partners, as well as to provide guidance in our daily business. Läs mer