Close
 1. TJÄNSTEUTBUDET STÖDER FÖRNYELSE AV VÅRA KUNDERS VERKSAMHETER
  Möjlighet att kombinera teknik och digitala lösningar under hela anläggningens eller utrustningens livscykel.

 2. AVANCERAD OCH UNIK AFFÄRSMODELL
  Funktionsåtaganden skapar en konkurrensfördel för både kunden och Etteplan.

 3. KUNDORIENTERAD DRIFTSKULTUR
  Långsiktiga globala kundrelationer baserade på kompetens.

 4. STARK MARKNADSPOSITION NÄRA KUNDEN
  Bland de ledande leverantörerna av tekniktjänster i alla verksamhetsländer.

Funktionsåtaganden (Managed Services) som en konkurrensfördel

Vår affärsmodell är baserad på funktionsåtaganden som tjänst.

Funktionsåtaganden är förpackade och produktifierade lösningar där kunden köper resultat snarare än tillfällig personal eller arbetstimmar.

Etteplan tar helhetsansvar för lösningen som tas fram åt kunden. Funktionsåtaganden passar utmärkt till våra kundföretags behov eftersom de engagerar sig i förnyandet av sina verksamhetsmodeller och bestämmer var de ska koncentrera sina resurser. Det frigör också kundens tid och andra resurser för strategiskt viktiga funktioner, såsom produktutveckling, samtidigt förbättras kundens konkurrenskraft och verksamhetskvalitet.

Läs mer

Tillväxt och konkurrensfördel från växande marknader

Etteplan är det största nordiska teknikföretaget i Kina där vi har mer än 200 kundföretag. Vi utökade vår verksamhet till Polen med förvärvet av Espotel. Etteplans verksamhetsmodeller gör det enkelt att flytta tekniktjänster och arbetet med teknisk dokumentation till Kina och Polen vilket skapar en betydande konkurrensfördel. Vi utnyttjar även de snabbväxande lokala marknaderna i båda länderna.

Läs mer

Etteplans tillväxtstrategi

Vår organiska tillväxt bygger på fem fokusområdena i vår affärsverksamhet - nyckelkunders tillväxt, öka andelen funktionsåtaganden, tillväxt i försäljningen av tjänstelösningar för teknisk dokumentation, tillväxt i verksamheten i Kina och digitalisering.

Hörnstenarna i vår strategi

De fyra hörnstenarna i vår strategi är - kundfokus, tjänstelösningar, ett Etteplan och teknikmetoder. Läs mer

Vision och värderingar

Läs mer

Board of Directors & Management (English)

Operating environment (English)

Historik

Etteplan har satt standarden inom teknisk design i 30 år. Företaget har varit en pionjär i utvecklingen av teknisk design och metoder, såväl som nya affärsmodeller.

Event & webinar

Corporate responsibility (English)

Financial responsibility

Läs mer

Personnel and social responsibility

Läs mer

Environmental responsibility

Läs mer

Responding to stakeholder expectations

Läs mer

Corporate responsibility reporting

Läs mer

Quality

Läs mer

Code of conduct

Etteplan acknowledges the importance of proper business conduct and good  reputation being in its long-term interest as these create loyalty and trust in employees, shareholders, other stakeholders and the communities in which Etteplan operates. This is why we have written this Code of Conduct (“the Code”). The purpose of the Code is to present and communicate our common set of ethical values and business principles to all employees and stakeholders as well as to give internal guidance in our daily business. Etteplan encourages its suppliers and other business partners within its sphere of influence to adopt the principles of this Code. Läs mer