Close

E-handelsföretaget CoolStuff anlitar Etteplan för att kvalitetssäkra produktdokumentation

Pressmeddelanden - Published: 21.06.2017 - 12:09:00
Åter till Pressreleaser

Teknikkonsultföretaget Etteplan tecknar avtal med CoolStuff AB om ett exklusivt samarbete. Avtalet innebär att Etteplan blir en strategisk partner för att leverera tjänster inom teknisk dokumentation. Enligt avtalet säkerställer Etteplan att CoolStuffs produkter uppfyller myndigheters regulatoriska krav vad det gäller dokumentation, märkning, varningstexter etc. Det innebär att CoolStuff kan ställa rätt krav på sina leverantörer och därmed korta ledtider och minska risker i sortimentsutveckling.

För att förenkla leveransprocessen kommer Etteplans webportal för arbetsordrar att användas, för att skapa en enkel och transparent hantering genom hela värdekedjan. Därmed blir det enkelt att följa upp effektivitet, leveranssäkerhet och avvikelsehantering.

Uppdraget kommer i huvudsak att utföras av Etteplans dokumentationsexperter i Uppsala som har lång erfarenheter av kunder med produkter som omfattas av strikta regulatoriska krav.

- Vi känner oss hedrade av bli utvalda till exklusiv partner. Detta avtal är ett kvitto på att vi erbjuder rätt metoder och verktyg för att framtidssäkra våra kunders konkurrenskraft, säger Mikael Vatn, SVP Central & Western Europe, Etteplan.

- Vi valde Etteplan för deras omfattande erfarenhet av teknisk dokumentation i verksamheter med höga krav på tillförlitlighet och säkerhet. På så sätt kan vi känna oss säkra på att produktdokumentationen möter myndigheternas krav på de olika marknaderna samt att konsumenterna får korrekt produkt- och bildinformation. Med ett lager som genom åren hanterat över 500 000 artiklar, är en effektiv och korrekt konsumentinformation avgörande för vår fortsatta framgång och inte minst när vi expanderar på nya marknader, berättar Kajsa Knapp, grundare av CoolStuff AB.

Företagen i korthet

CoolStuff är ett snabbväxande och innovativt e-handelsbolag, grundat 2004, som utvecklar och säljer roliga, spännande och coola prylar. Från våra lokaler i Malmö säljer vi till Sverige, Danmark, Tyskland, Norge och Finland. Bolaget omsätter ca 185 mkr med positivt resultat.  www.coolstuff.se

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 183,9 miljoner (EUR) 2016. Bolaget har över 2 600 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com

För mer information:

Mikael Vatn

Senior Vice President, Central & Western Europe

Etteplan
Tel. +46 708 81 48 20

Outi Torniainen
Senior Vice President, Communications & Marketing
Etteplan Oyj
Tel. +358 40 512 1375