Close

Etteplan vidareutvecklar system för kroppstemperaturreglering

Pressmeddelanden - Published: 02.02.2016 - 15:21:07
Åter till Pressreleaser

Uppdraget är ett bevis på Etteplans kunnande inom innovativa lösningar och medicinsk teknik.

Etteplan har fått uppdraget att vidareutveckla QuickCools Targeted Temperature Management System (TTM 2.0). Samarbetet innebär att QuickCool därmed tar ett viktigt steg i processen med att färdigställa sin produkt som ska minska de skadeverkningar i hjärnan som uppkommer till följd av bl a hjärtstopp.

QuickCool har utvecklat en unik metod för temperaturreglering av hjärnan och kroppen via kroppens naturliga värmeväxlare i näshålan. Den globalt patenterade metoden är avsedd att användas på patienter som drabbats av akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) som uppkommer vid t ex hjärtstopp, stroke eller hos somliga intensivvårdspatienter med feber.

Etteplans uppdrag omfattar utveckling av elektronik och mjukvara enligt gällande medicintekniska regulatoriska krav och standarder. Systemet planeras för leverans till kliniker under 2017.

- Med Etteplans omfattande erfarenhet av utvecklingsprojekt inom medicinteknik och deras djupa kunskap inom batteriteknologi – är jag övertygad om att vi säkerställt ett fortsatt framgångsrikt utvecklingsarbete, säger John Wennborg, verkställande direktör för QuickCool.

- Vi är oerhört glada och stola över att få förtroendet att vidareutveckla produkter som kommer sjukvård och patienter till nytta samt bidrar till minskat lidande och stora samhällsbesparingar. Denna affär ser vi också som ytterligare ett bevis på Etteplans breda och djupa kompetens inom medicinteknisk produktutveckling och batteriteknik, säger Mikael Vatn, SVP Operations Sweden Etteplan.

För mer information:

Mikael Vatn

SVP, Operations Sweden

Etteplan

Tel. 0708 81 48 20


Outi-Maria Liedes
SVP, HR, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. 358 40 756 9620

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och lösningar inom teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan omsatte 131,9 miljoner (EUR) 2014. Bolaget har nästan 2 100 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland och Kina. Etteplans aktie är noterad på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.

www.etteplan.com