Close

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Referens
Kompetensområde

Vointys applikation samlar in data om medarbetarnas hälsa och omvandlar siffrorna till ett format som kallas Vointy Wellness Index. Indexet ger användare och personalavdelningar värdefull information för att kunna följa och förbättra medarbetarnas hälsa. Applikationen har också en social dimension: medarbetarna kan skapa aktivitetsutmaningar åt varandra och publicera sina upplevelser i företagets interna sociala flöde.
 

Modellera verksamheten med designmetoder

Samarbetet inleddes med en förstudie där deltagarna utgick från ett utkast till en plattform som skulle ge företag möjlighet att utveckla personalens allmänna välbefinnande. Medarbetarnas välbefinnande avspeglar också hur nöjda och produktiva de är, vilket i sin tur har direkt inverkan på företagets resultat.

”Vi började med att diskutera olika idéer och tillvägagångssätt”, säger Hanna Remula, Head of Design, Cloud and Applications på Etteplan. ”Vi bestämde oss tidigt för att använda metoder baserade på designtänkande och ta reda på slutanvändarnas behov av hälso- och friskvårdstjänster”, fortsätter hon.

Vointy använde också sitt eget nätverk för att kartlägga personalavdelningens behov och önskemål. När affärsidén och behoven var kartlagda genomförde Hanna Remula en workshop med Vointy för att få en mer detaljerad uppfattning om deras tilltänkta produkt.

Workshopen klargjorde viktiga krav på lösningen, som anpassningsmöjligheter, ett vänligt tilltal, en inlärningsalgoritm och möjlighet att interagera socialt. Detta var de vägledande principerna under planeringen och framtagningen av huvudfunktionerna för den första applikationsversionen.

Element från spelvärlden användes också i utformningen av användarupplevelsen för att hitta detaljer och mönster som kunde ge användarna en känslomässig koppling till applikationen. Resultatet utformades genom en iterativ designprocess, något som är typiskt vid förstudier.

På grund av användargruppens demografiska variation behövde applikationens utseende och känsla också uppfylla vissa mål. Även om det var en applikation för att spåra användarprestationer så fick den visuella designen inte vara alltför avancerad för att tilltala mindre teknikvana personer.

”Vänlig, varm och inkluderande var viktiga egenskaper för designen”, förklarar Janne Suontaus, Senior Visual Designer på Etteplan. ”Applikationen skiljer sig från de flesta andra hälsoapplikationer med sin lekfulla och lättillgängliga utformning”, fortsätter han.

Vointy var så nöjd med resultatet av förstudien att de ville fördjupa samarbetet med Etteplan och lansera den nya plattformen på marknaden.
 

Agil projektmodell för agil utveckling

Utvecklingsprojektet utgick från förstudieresultaten som minimikrav för en gångbar produkt.

”Projektmodellen anpassades till uppgiften att skapa en helt ny verksamhet och till Vointys krav på utvecklingsmodellen”, förklarar Anni Janger, Project Management Lead på Etteplan. Produktägaren Riina Manner från Vointy håller med. ”Projektledningen har skötts med precision, och alla moment, från prioritering till tidplaner, har varit kristallklara”, säger hon.

Applikationen byggs med hjälp av Flutter, ett ramverk med öppen källkod från Google. Flutter-baserade appar är kända för sin smidiga funktion, vilket ger en fantastisk användarupplevelse. Programutveckling går också mycket snabbt och effektivt i Flutter.

”Men den största fördelen med Flutter är att det är en multiplattform med en enda kodbas”, säger Jussi Huhtala, Software Designer på Etteplan. ”Testning och kvalitetssäkring går mycket snabbbare tack vare denna kodbas”, fortsätter han.

Applikationen är nu lanserad och återkopplingen från marknaden observeras noggrant. ”Det är viktigt att lyssna på användarna och identifiera vad som behöver utvecklas så att produkten verkligen uppfyller användarnas behov”, förklarar Anni Janger. Användarnas omdömen har varit mycket positiva, och såväl appens funktioner som utseende och känsla har rönt stor uppskattning.

 

Målet är den internationella marknaden

”Vårt mål är att på sikt få grepp om den internationella marknaden”, säger Riina Manner. ”Plattformen är skalbar och påverkas inte av några geografiska gränser”.

Skalbarhet har varit ett huvudtema under hela design- och utvecklingsprocessen eftersom målet var att lansera applikationen på den internationella marknaden. Applikationen finns nu till försäljning och Riina Manner har stora förhoppningar inför framtiden.”Förvisso är applikationen fortfarande under ständig utveckling, men den uppfyller vår ursprungliga vision i alla avseenden och vi är mycket nöjda med resultatet”, säger Riina. Efter ett lyckat projekt är alla teammedlemmar rörande överens. ”Det som har varit anmärkningsvärt med den här projektgruppen är den exceptionella lagandan, och samspelet har fungerat utmärkt”, avslutar Anni Janger.

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Kontakta oss
Hanna Remula
Hanna Remula
Head of Design, Cloud and Applications