Close

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Tammerfors universitet är ett av de mest mångvetenskapliga universiteten i Finland. Det sammanför forskning och utbildning inom teknik, hälsa och samhälle. Universitetet är känt för sin spetskompetens inom undervisning och forskning, och samarbetar med hundratals universitet och organisationer över hela världen. Dess community består av 21 000 studenter och över 4 000 anställda från mer än 80 länder.

Kompetensområde

I en värld av hållbar energi är det avgörande att hitta innovativa lösningar för att utnyttja industriella biprodukter. EHTA Test Factory är en testanläggning som drivs av Tammerfors universitet. Målet är att omvandla biprodukter från massa till biobränsle, och de vände sig till Etteplan för att ta sig an denna utmaning.

Etteplans End-to-End-lösning

Etteplan framstod som den främsta partnern genom att erbjuda en komplett paketlösning som överensstämde med universitetets all akrva. Beslutet att välja Etteplan baserades på vår förmåga att leverera helhetslösningar som omfattar varje aspekt av projektet.

"Etteplans erbjudande var balanserat både vad gäller innehåll och värde. Särskilt deras erfarenhet från liknande projekt var avgörande för vårt leverantörsval", förklarar Tero Joronen, forskningsledare vid Tammerfors universitet.

EHTA test facility
EHTA test facility

Bilder från EHTA-Test Factory på Tammerfors universitets campus.

Design och konstruktion från samma leverantör

Etteplans helhetslösning spände över olika faser av design och konstruktion. Etteplans team planerade noggrant utformningen av anläggningen för att säkerställa optimal funktionalitet och effektivitet. De levererade inte bara design, utan även utrustning, el, instrumentering, automation och processdesign. Dessutom tillhandahöll de utrustningslistor för upphandling. För att säkerställa en smidig implementeringsfas integrerade de även teknisk riskhantering och modellering.

"Etteplan tillförde utmärkta ingenjörsresurser inom de valda områdena. Både elektrisk och mekanisk design, inklusive hållfasthetsberäkningar, layoutdesign och preliminär processdesign, genomfördes med professionalism", framhåller Tero.

Framgångsrikt samarbete genom transparent och effektiv kommunikation

Projektet inleddes sommaren 2017 och slutfördes med sina sista ändringar 2021, vilket innebar en total tidsram på fyra år. Projektets dynamiska karaktär krävde kontinuerlig utveckling genom frekventa idéer, iterationer och omfattande tester för att förfinas över tid.

Samarbetet var avgörande för projektets framgång. Etteplan prioriterade nära samarbete mellan deras team och EHTA-koelaitos. Veckomöten hölls regelbundet för att säkerställa effektiv kommunikation och anpassning. Tydlig och effektiv intern kommunikation mellan olika avdelningar inom Etteplan var av central betydelse. En stor del av arbetet genomfördes på ett samordnat sätt bakom kulisserna, där teamet samarbetade sömlöst för att leverera en mångsidig uppsättning tjänster. Projektet drevs av en gemensam engagemangsnivå och en enhetlig vision, med all nödvändig expertis tillgänglig under ett och samma tak.

Hållbara initiativ driver branschen framåt

Samarbetet mellan EHTA Test Factory och Etteplan utgör ett framstående exempel på hur strategiska partnerskap kan vara en stark drivkraft för hållbara initiativ och framsteg inom branschen. Genom att utnyttja sin tekniska expertis, övergripande lösningar och samarbetsinriktade arbetssätt fortsätter Etteplan att göra en varaktig inverkan inom förnybar energi. De revolutionerar hur biprodukter används och öppnar upp nya möjligheter för en grönare framtid.

Mer att läsa

Etteplan hjälpte till att skala Q Powers produktionskapacitet

Q Power är ett innovativt finskt företag som specialiserar sig på power-to-x-leveranser, som erbjuder kostnadseffektiva och högeffektiva teknologier för att producera syntetiska bränslen för att ersätta fossila bränslen. Q Powers patenterade teknologier är designade för att göra det möjligt för företag att gå över till ett fossilfritt och självförsörjande energisystem, samtidigt som de minskar sina CO2-utsläpp. Med ett mål att tillhandahålla 500 MW produktionskapacitet för förnybara syntetiska bränslen årligen i slutet av decenniet, kämpar Q Power mot klimatförändringarna.

Active alignment och limning av CMOS-sensor och lins för Adimecs högprestandakameror

Adimec, en ledande leverantör av tillförlitliga och högpresterande industriella kamerasystem, tillhandahåller skarpa, tydliga bilder för maskinseende, global säkerhet och sjuk-vårdstillämpningar. Att uppnå hög noggrannhet vid inriktning och limning av CMOS-sensorer till linssystem är avgörande för att säkerställa optimal bildkvalitet. För att lyckas med detta tog Adimec hjälp av Etteplan. Genom att kombinera aktiv inriktning med limningsmetoder kan Adimec erbjuda mätkameror med överlägsen upplösning och except-ionell prestanda.

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Kontakta oss
Antti Hiljanen
Antti Hiljanen
Team Leader, Engineering Analysis