Close

Boliden

Boliden är ett ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling.

I linje med Bolidens strategi ersätts traditionell flygfotografering delvis med hjälp av fjärrstyrda drönare, så kallade obemannade luftfarkoster (UAV). Fördelarna med UAV:er är flera: lägre kostnader, ökad säkerhet och lägre miljöpåverkan.

Referens
Kompetensområde

Hög tillförlitlighet och lägre kostnader gör användning av obemannade luftfarkoster attraktivare

 

Det svenska gruvföretaget Boliden vill fokusera på kontinuerlig förbättring och stabila processer för att hålla sig konkurrenskraftiga. Undersökningskoordinator Shane Leighton hade tidi­gare använt obemannade luftfarkoster (UAV) i Australien på en gruvanlägg­ning och skapade ett affärscase för användning av UAV:er inom Boliden.

"Tidigare behövde vi kontakta ett företag och vänta tills det speciellt utrustade flygplanet var schemalagt att besöka vårt område för fotografe­ring. När vi nu använder drönare är vi mycket mer flexibla. Och bespa­ringarna är stora, upp till 30 procent beroende på storleken på området som ska överflygas."

Shane Leighton, Undersökningskoordinator, Boliden

Ökad säkerhet och flexibilitet

Listan på fördelarna vid använd­ning av UAV:er bara fortsätter och fortsätter. Användarvänlighet är det främsta skälet, eftersom Boliden nu kan göra mer frekventa mätningar än tidigare, även om drönarna täcker ett mindre område än flygplanet skulle. Vissa traditionella undersökningar kan också ersättas av UAV:er eftersom inspektörer inte längre behöver gå över området för att överblicka det.

Säkerhet är en annan viktig fråga. Tidigare när inspektörerna behövde vara på plats, var de tvungna att klättra på lager och var utsatta för risken för fallande stenar. Av samma orsak ger drönartekniken nu Boliden möjlighet att få tillgång till sådana områden de inte kunde inspektera tidigare på grund av oro för säkerheten.

Affärskritisk information med högre tillförlitlighet


Bilderna har använts inom Boliden för att mäta volymer för malmlager som i sin tur är en huvudsaklig drivkraft för att säkerställa att den månatliga avstämningen är mer tillförlitlig. Denna information är användbar för gruvan för att förstå tonnaget och därmed värdet av den malm som är lagrad. Boliden har tidigare använt en mer manuell metod genom att räkna lastbilslaster för att förstå hur många ton som var lagrade och även använt ett transportbands malmvåg för att se hur mycket som har utvunnits. Men denna metod är föremål för variationer.

"Med bilderna från UAV:erna är beräkningarna mycket mer exakta än med manuella beräkningar. Tillförlitligheten för den lagrade malmen är nu 5 procent"

Shane Leighton, Undersökningskoordinator, Boliden

Hanteras av Etteplans certifierade konsulter

 

Sedan Boliden började använda UAV:er under hösten 2015, har de använt 12 flighter på tre gruvor, och under sommaren kommer UAV:erna sannolikt att användas i flera Boliden-gruvor i Sverige. "Vi har för närvarande en enskild RTK UAV lokaliserad centralt i Boliden, och anläggningen kontaktar oss när de vill använda den. De enda begränsningar vi har sett så här långt är relaterade till väderförhållanden. Vindhastigheten kan vara en utma­ning för de lätta drönarna, och den påverkar även batteritiden. Drönarna fungerar dock även i molnigt väder, medan flygplanen inte kunde flyga eftersom de flyger på en mycket högre höjd", säger Shane Leighton. Kvaliteten på bilderna beror på upplösningen, som i sin tur är kopp­lad till flyghöjden. "Vid Boliden har vi flugit ganska lågt, på cirka 100 meters höjd. Det ger oss den höga kvalitet på upplösning­en som vi behöver för att kunna ana­lysera bilderna. Höjden beror även på det licensavtal som krävs för att drönarna ska kunna flyga", förklarar Shane Leighton.

Ökat behov av UAV:er

 

Boliden hanterar inte drönarna själva. Istället har Boliden support av Etteplans utbildade konsulter. Efterfrågan på UAV-teknik ökar i företag över hela världen. Program­varan har utvecklats mycket under de senaste åren. Nu är det möjligt att ta bilder från olika vinklar för att skapa en 3D-bild som kan användas för beräkningar, presentation och visualiseringar. Noggrannheten i GPS-koordinater har också förbätt­rats avsevärt, med mycket exakt tid och plats.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.